PODCAST BY PARTNER: KOMPETANSEFORUM ØSTFOLD

Tema: LØRN.SOC

#478: Menneskesentrert digitalisering
Petter Kvalvik
Fra Institutt for energiteknikk
Tema: ENERGY.TECH

#477: Visualisering av Energy tech
Christian Thun Eriksen
Fra eSmart Systems
Tema: ENERGY.TECH

#475: Dataplattform som utgangspunkt for AI
Erik Åsber
Fra eSmart Systems
Tema: BUILD.TECH

#474: Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!
Knut Rosness
Fra Logiq AS
Tema: LØRN.SOC

#473: Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester
Veronica Aam
Fra Halden kommune
Tema: LØRN.SOC

#472: Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv
Harald Holone
Fra Høgskolen i Østfold
Tema: ENERGY.TECH

#471: Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid
Martin Vatne
Fra Østfold Energi
Tema: I.O.T

#470: Anvendt teknologi
Tore karlsen
Fra NXTec
Tema: LØRN.SOC

#469: Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering
Phan Åge Haugård
Fra COWI
Tema: FOOD.TECH

#467: Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.
Mathias Holm
Fra Brynild Gruppen