BIGMED

LØRN items in this series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need ot be registered to certify your new learning.

Cases

#C0684
Helse- og velferdsteknologi

Gard O Sundby Thomassen

Under Avdelingsdirektør

USIT

#C0655
Helse- og velferdsteknologi

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

OUS

#C0654
Helse- og velferdsteknologi

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

OUS

#C0653
Helse- og velferdsteknologi

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

OUS

#C0652
Helse- og velferdsteknologi

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Ahus

#C0642
Helse- og velferdsteknologi

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

UiO

#C0636
Helse- og velferdsteknologi

Pål Brekke

Overlege og forsker

Oslo Universitetssykehus

#C0635
Helse- og velferdsteknologi

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Oslo Universitetssykehus

#C0634
Helse- og velferdsteknologi

Vibeke Binz Valle

Prosjektleder

DNV GL

#C0633
Helse- og velferdsteknologi

Aslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Oslo Universitetssykehus

Loading more cases