CHILDREN Arkiver - LØRN.TECH

Percpective: CHILDREN

KIDSTECH

#0577

Hva liker vi mest å se på?

Ekspørt:

Ildri og Susanne

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0565

Papirfly - flyr store eller små lengst?

Ekspørt:

Johann, Jones, Osman

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0564

Hvorfor blir jeg sint når jeg spiller dataspill?

Ekspørt:

Andreas

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0563

Hvordan skyte en fotball for å få et presist skudd?

Ekspørt:

Elias og Ole

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0562

Trener du nok?

Ekspørt:

Elio

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0561

Mobilbruk og øyekontakt

Ekspørt:

Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0560

Sjakk - det beste åpningstrekk?

Ekspørt:

Sondre og Max

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#0559

Hva gir grøssefølelse?

Ekspørt:

Ulrik og Ulrik

Elev

Fra Hvorfor det?

KIDSTECH

#558

Miljøkunnskap, voksne VS. barn

Ekspørt:

Andreas

Elev

Fra Hvorfor det?

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution