RESEARCHER Arkiver - LØRN.TECH

Percpective: RESEARCHER

HEALTHTECH

#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science.

Ekspørt:

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

Fra Universitet i Oslo

HEALTHTECH

#0654

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Ekspørt:

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

Fra Universitetet i Oslo

HEALTHTECH

#0653

IKT infrastruktur for presisjonsmedisin

Ekspørt:

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

Fra BigMed-prosjektet

HEALTHTECH

#0652

Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Ekspørt:

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Fra Akershus universitetssykehus

LØRNSOC

#0649

Innovasjon, fra tordentale til handling

Ekspørt:

Klaus Røiri

Daglig leder

Fra Innolab

LØRNSOC

#0648

Innovasjon som fag

Ekspørt:

Sjur Dagestad

Gründer

Fra Innoco

HEALTHTECH

#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt:

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

Fra Universitetet i Oslo

HEALTHTECH

#0636

Kardiologi og teknologi

Ekspørt:

Pål Brekke

Overlege og forsker

Fra OUS Rikshospitalet

HEALTHTECH

#0635

Genomikk og datadeling

Ekspørt:

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Fra Oslo Universitetssykehus

HEALTHTECH

#0633

Personalisert kreftbehandling

Ekspørt:

Åslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Fra Oslo Universitetssykehus

Search name, company, subject or keyword