ÅS Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: ÅS

FOODTECH

#0281

Jordsmonnkart

Ekspørt:

Siri Svendgård-Stokke

Avdeling jordkartlegging

Fra NIBIO

FOODTECH

#0280

Geografisk Data Science i landbruket

Ekspørt:

Ingvild Nystuen

Avdelingsleder i Geomatikk

Fra NIBIO

FOODTECH

#0279

Skoghelse

Ekspørt:

Svein Solberg

Seniorforsker

Fra NIBIO

FOODTECH

#0278

Urban Farming

Ekspørt:

Siv Lene Gangenes Skar

Forsker

Fra NIBIO

FOODTECH

#0277

Grønn husdyrmøkk

Ekspørt:

Trond Lund

Head of Business Development

Fra N2 Applied

FOODTECH

#0275

Virtuelle gjerder

Ekspørt:

Oscar Hovde Berntsen

Gründer og CTO

Fra Nofence

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution