BODØ Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: BODØ

OCEANTECH

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

CLEANTECH

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

OCEANTECH

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution

LØRNSOC

#0668

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Ekspørt:

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Fra Nord universitet

OCEANTECH

#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt:

Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør

Fra Salten Aqua

POLITICS

#720

Fremtiden begynte i går

Ekspørt:

Christian Torset

Gruppeleder på fylkestinget i Nordland

Fra Sosialistisk Venstreparti

OCEANTECH

#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt:

Malin Johansen

Daglig leder

Fra NCE Aquaculture

ENERGYTECH

#0665

Hydrogen, det nye batteriet

Ekspørt:

Finn Nordmo

Fra Glomfjord Hydrogen

CLEANTECH

#0664

Framtidstro for havet

Ekspørt:

Kjersti Eline Tonnessen Busch

Gründer og daglig leder

Fra SALT

OCEANTECH

#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt:

Heidi Meland

Daglig leder

Fra Algenettverk Nord

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution