BODØ Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: BODØ

OCEANTECH

#0506

Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Ekspørt:

Kjetil Korsnes

Daglig leder

Fra BioVivo Technologies

BUILDTECH

#0505

Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Ekspørt:

Jan Eirik Karlsen

CTO

Fra Rapp Bomek

HEALTHTECH

#0504

Helhetsorientert helseinnovasjon

Ekspørt:

Tove Julie Evjen

Seniorrådgiver

Fra Kunnskapsparken Bodø

HEALTHTECH

#0503

Teknologi som kan redde liv

Ekspørt:

Merete Johansen

Prosjektleder

Fra Nordlandssykehuset HF

HEALTHTECH

#502

Se på netthinnen, den forteller oss så mye!

Ekspørt:

Alexander Skau

øyelege og daglig leder

Fra Retscreen

SOFTWARE

#0501

Fremtidens bruk av applikasjoner

Ekspørt:

Eric Nordvik

Android tech lead

Fra Zedge

HEALTHTECH

#0500

Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Ekspørt:

Ståle Leitvoll

Investor og rådgiver

Fra Higen Holding AS

HEALTHTECH

#0499

IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge

Ekspørt:

Ingrid Egelandsaa

Kvalitetssikringsleder og personvernombud i DIPS AS

Fra Dips AS

IOT

#0498

Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by

Ekspørt:

Vemund Kristiansen

Prosjektleder for IoT og teknologiutvikling

Fra Nordkontakt

Search name, company, subject or keyword