BODØ Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: BODØ

OCEANTECH

#0672

Ny verdikjede i lakseproduksjon

Ekspørt:

Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør

Fra Salten Aqua

OCEANTECH

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

CLEANTECH

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

OCEANTECH

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution

LØRNSOC

#0668

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Ekspørt:

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Fra Nord universitet

OCEANTECH

#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt:

Malin Johansen

Daglig leder

Fra NCE Aquaculture

ENERGYTECH

#0665

Hydrogen, det nye batteriet

Ekspørt:

Finn Nordmo

Fra Glomfjord Hydrogen

CLEANTECH

#0664

Framtidstro for havet

Ekspørt:

Kjersti Eline Tonnessen Busch

Gründer og daglig leder

Fra SALT

OCEANTECH

#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt:

Heidi Meland

Daglig leder

Fra Algenettverk Nord

OCEANTECH

#0506

Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Ekspørt:

Kjetil Korsnes

Daglig leder

Fra BioVivo Technologies

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom