FREDRIKSTAD Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: FREDRIKSTAD

LØRNSOC
Phan Åge Haugård
Seksjonsleder for Vann og avløp
COWI
FOODTECH
Mathias Holm
Forsyningsdirektør
Brynild Gruppen
CLEANTECH
Stein Dietrichson
Markedsutvikler, gründer og største eier
Re-Turn AS
MAKERS
FOODTECH
Roger Fredriksen
Daglig leder
Fredrikstad Seafoods
MATERIALS
Hans Fredrik Sandberg
Sealing Expert
Seal Engineering
HEALTHTECH
Lars Christian Dahle
Daglig leder
Dignio
ENERGYTECH
Carl Christian Strømberg
Grunnlegger og Teknisk Direktør
Solcellespesialisten
ENERGYTECH
Hans Petter Kildal
CEO
Becour AS
HEALTHTECH
Espen Krogh
CEO
Prediktor Medical

Search name, company, subject or keyword