FREDRIKSTAD Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: FREDRIKSTAD

LØRNSOC

#0511

Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører

Ekspørt:

Geir Torgersen

Dekan, avdeling for ingeniørfag

Fra Høgskolen i Østfold

FOODTECH

#0510

Soyaprotein for en bedre verden

Ekspørt:

Torgeir Hjertaker

COO

Fra Denofa

IOT

#0470

Anvendt teknologi

Ekspørt:

Tore Karlsen

Daglig leder

Fra NXTec

LØRNSOC

#0469

Klimatilpasning i by med fremtidsrettet overvannshåndtering

Ekspørt:

Phan Åge Haugård

Seksjonsleder for Vann og avløp

Fra COWI

FOODTECH

#0467

Digitalisering i en tradisjonell næringsbedrift.

Ekspørt:

Mathias Holm

Forsyningsdirektør

Fra Brynild Gruppen

CLEANTECH

#0466

Resirkulering av plast

Ekspørt:

Stein Dietrichson

Markedsutvikler, gründer og største eier

Fra Re-Turn AS

MAKERS

#0465

Micro-display og projeksjonsteknologi innen simulasjon

Ekspørt:

Kjell Einar Olsen

Daglig leder

Fra Norxe

FOODTECH

#0464

Akvakultur teknologi

Ekspørt:

Roger Fredriksen

Daglig leder

Fra NordicAquaFarms

MATERIALS

#0463

Forbedret produktutvikling med avansert simulering

Ekspørt:

Hans Fredrik Sandberg

Sealing Expert

Fra Seal Engineering

HEALTHTECH

#0462

Helsetjenester på en ny måte

Ekspørt:

Lars Christian Dahle

Daglig leder

Fra Dignio

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution