PODCAST BY PLACE: FREDRIKSTAD

LØRN.SOC
Phan Åge Haugård
Seksjonsleder for Vann og avløp
COWI
FOOD.TECH
Mathias Holm
Forsyningsdirektør
Brynild Gruppen
CLEAN.TECH
Stein Dietrichson
Markedsutvikler, gründer og største eier
Re-Turn AS
ENERGY.TECH
FOOD.TECH
Roger Fredriksen
Daglig leder
Fredrikstad Seafoods
MATERIALS
Hans Fredrik Sandberg
Sealing Expert
Seal Engineering
HEALTH.TECH
Lars Christian Dahle
Daglig leder
Dignio
ENERGY.TECH
Carl Christian Strømberg
Grunnlegger og Teknisk Direktør
Solcellespesialisten
ENERGY.TECH
Hans Petter Kildal
CEO
Becour AS

Search name, company, subject or key word