GJØVIK Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: GJØVIK

LØRNSOC

#0632

Fra servicekommune til samskapingskommune

Ekspørt:

Anne Marthe Dahl Zettervall

Prosjektleder

Fra Gjøvik Kommune

LØRNBIZ

#0631

Delingskultur – Om å kle seg naken

Ekspørt:

Frode Iversen

Daglig leder

Fra NT6

PRODTECH

#0630

Tenk selv!

Ekspørt:

Tor Erik Nicolaisen

Laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fra NTNU i Gjøvik

LØRNSOC

#0629

Innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune?

Ekspørt:

Pål Godard

Smartby programleder i , Pål Godard

Fra Gjøvik kommune

MAKERS

#0628

Ultralyd for inspeksjon av materialer

Ekspørt:

Eskil Skoglund

CTO

Fra Dolphitech

CYBERSEC

#0627

Risikostyring av digital sikkerhet.

Ekspørt:

Gaute Wangen

Seniorrådgiver for digital Sikkerhet

Fra NTNU i Gjøvik

HEALTHTECH

#0626

Medisinsk bildebehandling

Ekspørt:

Marius Pedersen

Professor i fargebildeteknologi

Fra Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Gjøvik

ARTTECH

#0625

Kan man måle utseende?

Ekspørt:

Jon Yngve Hardeberg

Professor

Fra NTNU

PRODTECH

#0624

Norsk infrastruktur til forskning

Ekspørt:

Kristian Martinsen

professor

Fra NTNU

TECH4GOOD

#0623

Fra forskning til business

Ekspørt:

Hege Tokerud

Innovation manager

Fra NTNU Technology Transfer på Gjøvik

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution