HALDEN Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: HALDEN

LØRNSOC

#0478

Menneskesentrert digitalisering

Ekspørt:

Petter Kvalvik

Portfolio manager digitalization

Fra Institutt for energiteknikk

ENERGYTECH

#0477

Visualisering av Energy tech

Ekspørt:

Christian Thun Eriksen

Chief architect

Fra eSmart Systems

ENERGYTECH

#0475

Dataplattform som utgangspunkt for AI

Ekspørt:

Erik Åsber

CTO

Fra eSmart Systems

BUILDTECH

#0474

Vi må bruke det vi har til å få til noe nå!

Ekspørt:

Knut Rosness

Administrerende direktør

Fra Logiq AS

LØRNSOC

#0473

Å ta i bruk ny teknologi i offentlig basistjenester

Ekspørt:

Veronica Aam

Kommunalsjef i helse - og omsorg

Fra Halden Kommune

LØRNSOC

#472

Sammenheng mellom forskning, undervisning og næringsliv

Ekspørt:

Harald Holone

Dekan ved avdeling for informasjonsteknologi

Fra Høgskolen i Østfold

ENERGYTECH

#0471

Åpen forretningsutvikling for en bærekraftig fremtid

Ekspørt:

Martin Vatne

Direktør for Strategi og Forretningsutvikling

Fra Østfold Energi

AI

#0290

IFE og Applied AI

Ekspørt:

Tomas Nordlander

Research Director

Fra IFE

NETWORK

#0288

Teknologi for bedre samarbeid

Ekspørt:

Ole Jakob Ottestad

Daglig leder

Fra IPCO AS

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution