MOSS Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: MOSS

MAKERS

#0507

Opplæring som gir de beste produktene idag og imorgen

Ekspørt:

Heidi Solstad Svensen

Daglig leder

Fra SEW-EURDRIVE

ROBOTICS

#0305

Roboter for fremtidens ingeniører

Ekspørt:

Bernt Øivind Børnich

CEO

Fra Halodi Robotics

3DPRINT

#0283

Verket FabLab fabrikkerer fremtiden

Ekspørt:

Hanne Eriksen

Gründer

Fra Verket FabLab

Search name, company, subject or keyword