OSLO Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: OSLO

HEALTHTECH

#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science.

Ekspørt:

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

Fra Universitet i Oslo

HEALTHTECH

#0654

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Ekspørt:

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

Fra Universitetet i Oslo

HEALTHTECH

#0653

IKT infrastruktur for presisjonsmedisin

Ekspørt:

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

Fra BigMed-prosjektet

HEALTHTECH

#0652

Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Ekspørt:

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Fra Akershus universitetssykehus

TRANSPORT

#0645

Autonome mobilitetssystemer - ny norsk eksportnæring

Ekspørt:

Torun Degnes

Daglig leder

Fra SAMS

HEALTHTECH

#0642

Helsegevinster og ressursbruk

Ekspørt:

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

Fra Universitetet i Oslo

NETWORK

#0641

Hva muliggjør software definerte nettverk?

Ekspørt:

Victoria Engh

Technical solutions specialist

Fra Cisco

NETWORK

#0640

Digital fundamentering av bygg

Ekspørt:

innovasjonsarenaer

Økosystem- og forretningsutvikler

Fra Cisco

NETWORK

#0639

Data centers in a DevOps world.

Ekspørt:

Edvard Haugland

Technical Solutions Specialist

Fra Cisco

NETWORK

#0638

#0638: NETWORK: Frank Tuhus: IoT, connectivity and computing

Ekspørt:

Frank Tuhus

System architect

Fra Cisco

Search name, company, subject or keyword