OSLO Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: OSLO

LØRNBIZ
Gisle Østereng
569
Dynamic Rock Support og Secustream Technologies
KIDSTECH
Anders Baumberger
Redaktør og forretningsutvikler
Kikora
LEGALTECH
Stein Aamot
Patent Attorney og partner
Zacco Norway
ARTTECH
Benedikte Wallace
PhD kandidat ved RITMO senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
UiO
KIDSTECH
Johann, Jones, Osman
Elev
Skøyen skole
KIDSTECH
KIDSTECH
KIDSTECH
Elio
Elev
Skøyen skole
KIDSTECH
Anne Birgitte, Norna, Ingrid Amalie
Elev
Korsvoll Skole
KIDSTECH
Sondre og Max
Elev
Korsvoll skole

Search name, company, subject or keyword