TROMSØ Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: TROMSØ

VRAR

#0232

Morgendagens spillopplevelser

Ekspørt:

Martin Mathisen

Co-founder

Fra PAZZING AS

AI

#0148

Maskinlæring for lungelyder

Ekspørt:

Johan Ravn

Co-founder

Fra Medsensio

LØRNSOC

#0147

Store ting som skjer på små steder

Ekspørt:

Hans-Olav H. Eriksen

Multi-gründer

Fra Lyngsfjord Adventure

AI

#0114

Kan AI erstatte Google?

Ekspørt:

Frode Opdahl

CEO

Fra Keenious

Search name, company, subject or keyword