TROMSØ Arkiver - LØRN.TECH

PODCAST BY PLACE: TROMSØ

VRAR

#0232

Morgendagens spillopplevelser

Ekspørt:

Martin Mathisen

Co-founder

Fra PAZZING

AI

#0148

Maskinlæring for lungelyder

Ekspørt:

Johan Ravn

Co-founder

Fra Medsensio

LØRNSOC

#0147

Store ting som skjer på små steder

Ekspørt:

Hans-Olav H. Eriksen

Multi-gründer

Fra Lyngsfjord Adventure

AI

#0114

Kan AI erstatte Google?

Ekspørt:

Frode Opdahl

CEO

Fra Keenious

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom

#0698

Løsningene som skal bringe oss videre

Ekspørt:

Paul Chaffey

Statssekretær

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt:

Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

Fra Folla Maritime Service

#0696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge Trøndelag

1 2 3 4 5 6