PODCAST BY PLACE: TRONDHEIM

Place: TRONDHEIM
Tema: FIN.TECH

#364: eID
Jon Ølnes
Fra Signicat AS
Place: TRONDHEIM
Tema: LØRN.BIZ

#353: Problem based innovation
Mariana Mazzucato
Fra UCL
Place: TRONDHEIM
Tema: MATERIALS

#156: Tenk stort, tenk nano
Helge Weman
Fra NTNU, CrayoNano
Place: TRONDHEIM
Tema: CYBER.SEC

#155: Kryptologi
Kristian Gjøsteen
Fra Institutt for matematiske fag, NTNU
Place: TRONDHEIM
Tema: BIO.TECH

#154: Diagnostistikk på små biosensorer
Astrid Aksnes
Fra Institutt for elektroniske systemer, NTNU
Place: TRONDHEIM
Tema: VR.AR

#153: Vått, Vilt og Virituelt
Oddbjørn Bruland
Fra Institutt for Bygg og Mijølteknikk, NTNU
Place: TRONDHEIM
Tema: HEALTH.TECH

#152: Vev-på-chip
Berit L. Strand
Fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU
Place: TRONDHEIM
Tema: MATERIALS

#151: Implanterbare materialer for helseteknologi
Nikolai Helth Gaukås
Fra NTNU