Podcasts by popularity - LØRN.TECH

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST 30 DAYS

NR. 1

#534: Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi

Hvordan utvikles skatteregelverket? Og kan man bruke kunstig intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig skatt og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for å finansiere offentlig virksomhet i Norge – det er disse som må fungere for at velferdsstaten Norge skal fungere.

NR. 2

#526, CYBER SECURITY, HVORFOR BLE DET SÅ VANSKELIG?

Hvordan havnet vi her med så mange sikkerhetshendelser? Og hvordan adresserer vi det – fra et sikkerhetsståsted? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Cyber Security i Sopra Steria DPS, Jørgen Rørvik, om at sikkerhet i digitale systemer har noe å si – det påvirker din og min sikkerhet, og er essensielt i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i et digitalisert Norge.

Nr. 3

#529, FUNKER IKKE “GAMLE MÅTEN” MÅ DU IKKE PRØVE HARDERE, DU MÅ PRØVE NOE ANNET!

Hvordan gjøre forsvaret i stand til å være den flerdimensjonale forsvareren? Og hva kan private bedrifter lære av forsvaret når det gjelder ledelse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i Forsvarsmateriell, Petter Moe, om hva MAST FMA lærte av å ikke spørre de samme menneskene om de samme tingene som for 15 år siden, men forvente et mer tidsriktig svar. 

NR. 4

#527, HVORFOR BLIR LOVENDE PROTOTYPER TIL DÅRLIGE LØSNINGER? – ELLER IKKE TIL LØSNINGER I DET HELE TATT?

Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter? Og hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, men fokuseres mot et felles mål? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å drive innovasjon, både er bredt og komplekst, du er ikke ferdig selvom prototypen fungerer.

NR. 5

#528, DIGITALISERING ER NØDVENDIG FOR Å LYKKES MED DET GRØNNE SKIFTET

Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir også kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strømnettverket for det grønne skiftet

NR. 6

#525, INNKJØPSMAKT OG INNOVASJON

Hva gjør egentlig en fylkesordfører? Og hvordan kan man gjøre innovasjon fra denne posisjonen, i et fylke? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, om hvordan Trøndelag forsøker å nå politiske mål gjennom utvikling av nye kontraktsstrategier, hvor de i større grad etterspør løsninger som ikke finnes enda for å skape innovasjon.

NR. 7

#519, FRA KAOS TIL KAHOOT

Hvordan finner man perlene i et hav fylt med gode idéer, som både er unike og kommersialiserbare? Og hva er noen av fellesnevner for de prosjektene NTNU TTO velger å gå videre med? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO hos NTNU Technology Transfer, Stein Eggan, om hvorfor det kreves mer enn bare noen titalls motiverte gründere og en håndfull engelinvestorer for å lykkes med å skape Norge versjon 4.0+ . 

NR. 8

#521, ENERGYTECH, FRIDE VULLUM-BRUER, FREMTIDENS BATTERITEKNOLOGI

Hvorfor blir batterier stadig viktigere, og hvordan ligger batteriteknologi an idag? Når det finnes mange forskjellige typer batterier, hvilke av disse blir de viktige batteriene fremover? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker i SINTEF Energi, Fride Vullum-Bruer, om hvorfor vi må finne nye måter å lagre energi på, både i form av andre typer batterier, men også lagre energi mer effektivt, miljøvennlig og trygt. 

NR. 9

#531 DEN NYE DIGITALE ARBEIDSPLASSEN

Hvordan kan teknologien tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå? Og bli bedre på intern kunnskapsdeling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for å bli bedre på.

NR. 10

#517, LA IKKE ALT RUNDT GJØRE AT DU GLEMMER PRODUKTET!

Hva er kybernetikk? Og hvordan kan vi bruke kybernetikk for å unngå blant annet “dykke-syken”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovation Manager, NTNU Technology Transfer, Christian Gutvik, om hvordan de utvikler nye forretningskonsepter ut fra ny og allerede etablert teknologi.

Search name, company, subject or keyword