Podcasts by popularity - LØRN.TECH

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Oppdatert i uke 20

NR. 1

#686: HEALTHTECH: Kathrine Myhre: På kryss og tvers

Hvordan kan vi bruke denne helsekrisen vi nå står ovenfor til noe positivt? Og hvorfor går det litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber i Norwegian Health tech for å videreutvikle av et mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt, med høyere kvalitet og effektivitet, og samtidig skape vekst i helseindustrien i Norge.

Denne podcasten er laget i samarbeid med SIVA

NR. 2

#685: LØRNBIZ: Hans Petter Hildre: Innovasjon til et globalt marked

Hvorfor er det så få bedrifter som vokser seg ut av start up fasen? Og er det tilgang til investorpenger gründere mangler eller ambisjonsnivå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med professor ved NTNU, Hans Petter Hildre, om hvordan han oppmuntrer norske gründere til å tenke mer ambisiøst, og hvordan vi skal kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse. 

 Denne samtalen er i samarbeid med SIVA

Nr. 3

#684: BIGDATA: Gard Thomassen: Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Hvorfor er det så stor forskjell mellom klinikk og forskning når det kommer til tilgang på våre helse data, for burde ikke de legene som møter oss i hverdagen ha tilgang på like mye data som de som forsker? Og når vi har et offentlig helsesystem i Norge hvor alle har tilgang til likt helsevesen, burde ikke Norge bruke sin mulighet til å lage verdens beste stordata av vår helsedata? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Under Avdelingsdirektør hos Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) på Universitetet i Oslo, Gard Thomassen, om at man må ha et målbilde, og så må man ta seg dit med prøv og feil metoden, raskt.

Denne episoden er laget i samarbeid med Bigmed prosjektet ved Oslo Universitetssykehus

NR. 4

#0681: LØRNBIZ: Stein Lier-Hansen: Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Hvordan henter man energien og motet til å bli en endringsagent? Og hvordan skal vi sikre videre utvikling av velferdsstaten og finne grønne teknologiløsninger? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer etter oss. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

NR. 5

#0683: LØRNBIZ: Marie Hatjoullis: Å være i vater

Hvordan jobber man med å utvikle kundene sine som en leverandør? Og hvordan baker man inn bærekraftsperspektivet i innovasjonsbehovet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO Zoaring, Marie Hatjoullis, om at vi må lytte, lære, bruke og utvikle.

Denne episoden er laget i samarbeid med BI og Digital Norway

NR. 6

#0677: SOME: Arild Bodal: Konsolidering og vekst i Europa

Hvilke muligheter ligger under bakken vår? Hvordan står det til med vannverket vårt under bakken i forhold til våre Skandinaviske naboer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av NORVA24, Arild Bødal, om at man må satse på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å tenke kontinuerlig forbedring og være ekstremt kundeorienterte og konkurranseorienterte.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

NR. 7

#0682: LØRNBIZ: Morten Lind-Olsen: Fra start-up til scale-up

Hvordan har Dualog klart å gå fra å være en start-up til å bli en scale-up med over 70 ansatte i flere land? Og hva var vanskelig i denne prosessen og hva gjorde at det gikk bra til slutt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dualog, Morten Lind-Olsen, om digitalisering i fiskeribransjen og fremtidige muligheter innen bærekraftig vekst.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

NR. 8

#0676: ENERGYTECH: Kathrine Kværnes Ryengen: Storskala ren hydrogen fra gass

Hvordan kan man aktivisere flere i Norge til å jobbe med hydrogen? Og hvordan foregår lagring og transport av hydrogen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine Kvarnes Ryengen, om forretnings- og eksport mulighetene som ligger innen hydrogen.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

NR. 9

#0678:LØRNSOC: Tor Wallin Andreassen: Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Hvilke muligheter og utfordringer ser du fra norsk perspektiv i norsk grønn omstilling? Og hvordan priser vi fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne og attraktivitet. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

NR. 10

#0675: ENERGYTECH: Ingrid Lorange: Optimismen lenge leve

Hva skal til for at vi kan få gjøre mer av det som er samfunns og miljømessig riktig? Og hvordan kan vi løfte teknologibedriftene i dette landet fra å være innovatører til å bli markeds relevante, fra start up to scale up? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange, om hvordan de sikrer at det finnes en infrastruktur for bedrifter så de kan få hjelp til å drive innovasjon.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge Trøndelag

#0695

Samarbeid som innovasjonskraft

Ekspørt:

Ingunn Figenschou Eggen

Senior bedriftsrådgiver

Fra Sparebank1 SMN

#0694

Kunnskap på bok

Ekspørt:

Torstein Tvedt Solberg

Utdanningspolitisk talsperson

Fra Arbeiderpartiet

#0693

Felles forståelse for bærekraft

Ekspørt:

Alberte Tennøe Bekkhus

Leder

Fra Rød Ungdom

1 2 3 4 5 6