Podcasts by popularity - LØRN.TECH

10 MOST POPULAR PODCASTS LAST WEEK

Oppdatert i uke 8

NR. 1

#584: FINTECH: Ingjerd Blekeli Spiten: Private Sector Leader

Hvordan klarer DNB å ikke bare jakte på “de nye hodene”, men også få med seg de folka de har, inn i fremtiden? Og hvordan jobber DNB for bli best på å hjelpe sine kunder i hverdagen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør, personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, om at vi i fremtiden vil trenger trenge mennesker som forstår og utnytter de mulighetene som ligger i ny teknologi – og samspillet mellom menneske og maskin. 

NR. 2

#575: EDTECH: Tonje Brattås: Undervisning for fremtiden

Hvordan finner man de gode undervisningsoppleggene? Og hvor mye autonomi bør den enkelte rektor eller skole ha, når det kommer til skoleutvikling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med COO i Undervisningsplan.no, Tonje Brattås, om hvordan de har snudd «skoleutviklingshierarkiet» på hodet.

Nr. 3

#585: LØRNSOC: Lena Lundgreen: Overlever velferdsstaten uten teknologi?

Vi må sette de viktige temaene, som bærekraft og bruk av teknologi på agendaen, men hva betyr det? Og stemmer det at offentlig sektor er trege til å ta i bruk ny teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for offentlig sektor hos Microsoft, Lena Lundgreen, om viktigheten av at folk er klar over at vi må gjøre noe i offentlig sektor, hvis vi skal opprettholde det tjenestenivået vi har i dag.

NR. 4

#572: CYBERSEC: Lillian Rostad: (U)sikre produkter og tjenester

Hvordan attraherer man damer inn i teknologi, og med hva? Og hvilken beskyttelse har egentlig forbruker når det kommer til sikkerhetskrav på alle de nye “dingsene”? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med managing Director Business Consulting i Sopra Steria Lillian Røstad, om viktigheten av å ta sikkerhet på større alvor under utviklingen av ny teknologi.

NR. 5

#581: BIGDATA: Kristin Rotevatn Nyberg: Norge skal bli datadrevne

Hvordan kommer man i gang med bigdata? Og hvordan forvalte dataen til innsikt, slik at man tjener penger på det? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder, Visma bWise, Kristin Rotevatn Nyberg, om det å sammenstille intern og ekstern informasjon slik at man kan starte å hente verdier ut av det gjennom ting som prediksjon og optimalisering. 

NR. 6

#576: AI: Lene Diesen: Disrupsjon i regnskap og finans bransjen

Hvordan endrer AI regnskapsprosessen? Og hvordan er reisen fra start-up til etablert aktør? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Semine, Lene Diesen, om det  å kunne stå i kontinuerlig endring – for det eneste som er sikkert er at alt kommer til å forandre seg raskt fremover, og de største strukturelle endringene både i lovgivning og arbeidsliv ligger fremdeles foran oss. 

NR. 7

#571: SoMe: Tellef Solbakk Raabe: Medieøkonomi og teknologiske utfordringer

Mediemarkedet er i stor endring, har vi nå blitt så fartsblinde at vi ikke lengre tenker på hva som skjer eller hvor det hele går? Og kort oppsummert, hva skjer i mediebransjen nå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Cambridge, Tellef Solbakk Raabe, om hvordan mediebransjen kan fortsette å være økonomisk lønnsom, samtidig som avisene skal leve opp til sin demokratiske funksjon.

NR. 8

#573: TECH4GOOD: Carine Zeier: Teknologi som problemløser

Fallrelaterte skader står for hele 70% av dødsårsaker for de over 75 år, er det mulig å predikere og dermed forhindre fall ved hjelp av teknologi? Og hva skal til, før man tørr å ta risikoen det krever å gå ut fra en trygg jobb, og heller satse som gründer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO, iGT Technology og Venture Developer, Carine Zeier, om “agetechnologi” og hvorfor hun trives i umodne markeder hvor hun kan skape innovasjon.

NR. 9

#574: BIGDATA: Anna Olsson: Industriell software som eksportvare?

Alle vil løse dette med prediktiv vedlikehold, men dersom en pumpe bare har blitt ødelagt én gang tidligere – hvordan skal man da predikere vedlikeholdet når det mangler data? Og kort og enkelt forklart, hva er en digital tvilling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Director Partners & Alliances i Cognite, Anna Olsson, om hvordan de hjelper bedrifter med å lenke sammen all dataen de har, så den får en kontekst og da en mening.

NR. 10

#597: SOME: Silje Brandsøy: Målbasert kommunikasjon

Hvordan skal man tenke, for å bli bedre på helhetlig innhold og synlighet? Og med så mange nye verktøy, hvorfor er det vanskeligere nå å lage godt innhold og nå frem til kundene enn tidligere? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital rådgiver i Cox Kommunikasjonsbyrå, Silje Brandsøy, om rett innhold til rett målgruppe til rett tid.

Search name, company, subject or keyword