Et dypdykk av Terje Gårdsmoens "Helseteknologi, kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden?" - LØRN.TECH

INTERVJU I FORKANT AV PODKASTINNSPILLING MED

Terje Gårdsmoen, tidl. teknologidirektør ved SØ og nå ansatt i Sykehuspartner,

 Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
Jeg har i hele min karriere jobbet i aksen mellom teknologi, arbeidsprosesser og sist men ikke minst ledelse. Startet med implementering av ERP fokusert løsninger – deretter fokus på hvordan bruke teknologi for å effektivisere og rasjonalisere logistikkjeder, de siste årene hvordan bruke teknologi for å øke effektiviteten, øke pasientsikkerhet og skape en bedre hverdag for pasientene

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Skape entusiasme for hvordan teknologi kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. Så kan jo dette være litt flåsete – det jeg jobber mye med er faktisk å lage realistiske planer for hvordan vi skal implementere og utnytte teknologi i de pågående byggeprosjektene i regi av Helse SørØst. Helsevesenet er en kompleks organisasjon eller organisasjoner med mange forskjellig styringslinjer og ulike prosjektmandater. Vår jobbe er å sikre at alle nødvendige (og ønskede leveranser) er på plass i god tid før åpning av nye sykehus bygg slik at det både er tid for testing og opplæring.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg er mest opptatt av hvordan tilgjengelig teknologi kan brukes for å understøtte eller endre arbeidsprosesser eller måten å gjøre ting på + skape trygghet + tilgjengelig gjøre informasjon + forenkle + underholde. Er nok mer opptatt av hvordan tilgjengelig kan utnyttes enn teknologi innovasjon selv om dette er et viktig fundament for å videreutvikle tjenester og arbeidsprosesser + + Hvordan Velferdsteknologi kan bidra til forebygging – både i regi av offentlig / private og personlige. Veldig mange har i dag enkle «veldferdteknologi» løsninger i form av smart telefoner / klokker  + + – hvordan kan denne informasjonen brukes til forebygging. Du eier din egen informasjon – ref diskusjon om personvern / informasjonssikkerhet

 

Hvorfor er det spennende?
Dersom vi tar utgangspunkt i helsevesenet synes jeg det er både morsomt og spennende og se hvordan enkelte pasient kan mestre egen behandling/overvåkning hjemme med enkle teknologiske hjelpemidler – dette sparer mange for mye tid/penger og ikke minst belastningen med å oppsøke lege/sykehus. Videre synes jeg det er veldig spennende å jobbe med løsninger som bidrar til å gjøre samhandling/samarbeid og pasientsikkerhet på tvers av ulike profesjoner i sykehuset og mellom sykehus og pasient.

 • Elektronisk kurve
 • Mobile løsninger
 • Klinisk logistikk løsninger
 • Nytt medisinteknisk utstyr
 • Nye behandlingsmetoder – som persontilpasset medisin / operasjonsroboter

Hva synes du er de mest interessante kontroverser
Her er det jo flere å velge i – helsevesenet er jo kjent å ligge lang etter når det gjelder bruk av teknologi, mange piloter og mange omkamper på beslutninger og begrenset gjennomføringsevne.

 • Hvorfor er helsevesenet Norges største og «siste» bruker av faks?
 • Hvordan man tillate at man ikke samhandler mer elektronisk?
 • Hvorfor er det fortsatt stor bruk av konsulenter i helsevesenet?

«Legene ved Norges største sykehus ser seg nødt til å bruke privat mobil til å ta bilder av pasientskader. – Det skjer hver dag, over alt, hele tiden, sier foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes.»
Kilde DN 11.03.19

Dine egne relevante prosjekter siste året

Tja – det er et relevant spørsmål. Det er klart at i tiden etter Østfoldprosjektet har de vært litt forskjellige prosjekter innen videreutvikling og gjenbruk erfaringer fra SØ – jeg er av den oppfatning at både HSØ og resten av helsenorge kunne dratt nytt av mange ulike erfaringer fra SØ prosjektet både innen teknologi og ikke minst innen endring av arbeidsprosesser og intern samhandling mellom ulike avdelinger. Videre har jeg jobb litt med mobilitet og lettvekts IKT prosjekter.

NÅ har jeg fokus på koordinering av teknologirelaterte prosjekt innen mot nye sykehusbygg i HSØ.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Her er det flere å velge i men jeg tror det er 4 områder som jeg er spesielt spennende

 1. Mobile enheter
 2. Medisinteknisk utstyr til hjemmebruk
 3. Sensor
 4. Stordata og AI

Dersom man kombinerer denne type teknologi kan man levere mange spennende løsninger som dramatisk kan endre måten man driver behandling på.

Det skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr

IE – Childrens Mercy Hospital – som bla driver avansert hjertekirugi på spedbarn – Når barna kommer hjem er en del av oppfølging at foreldrene filmer bare ca 1 – 2 min + svarer på noen spm på et nettbrett – som så sendes til tolkning på sykehuset (her brukes stordata / AI ) for å bistå i beslutningsstøtte for legene om barna skal inn igjen på sykehuset.

IE – lett tilgang til relevant informasjon på mobilenheter – gjør at du kan utføre oppgaver der du er, trenger færre dingser = mobilenhet kan ha journalinformasjon, være telefon, calling, meldings-hub, scanner + + +

IE – hjemme monitorering av kreftpasienter (sårbar for bla smitte)

IE – hjemmesykehus fra Nederland

Videre vil jeg kanskje at det også skjer veldig mye spennende innen utviklingen av medisinteknisk utstyr som gir mye større bevegelsesfrihet for pasienter og større fleksibilitet for helsepersonell OG sist men ikke minst utviklingen innen bruk av bildedannende utstyr

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Helseteknologi vil bidra til en industrialisering. Endring i behandlingsform fra døgn til dagbehandling, kortere ligge tid og etter hvert hjemmesykehus vil stille nye krav til kunnskap. Tverrfaglig samarbeid og multidisiplinære team vil i fremtiden kunne behandle pasienter nedre og med større forutsigbarhet. Både ved at de har mere kvalitetsdata (BigData/AI), fagressurser behøver ikke å være samlet rundt pasient (sitte remote) med høykvalitets video + + Vi vil få en enda større grad av industriell tenking når det gjelder pasient logistikk / flyt og man vil sikkert benytte mer adm. systemer som i dag brukes hos grossister / detaljister for å styre logistikken. Når vi får mer strukturert informasjonen og bedre informasjonsdeling mellom systemene vil BigData / AI kunne gi helt annet beslutningstøtte til leger og annet helsepersonell. Utviklingen innen behandlingsmetoder & nye behandling metoder må understøttes av teknologi – i dag er det mye fokus på persontilpasset medisin for kreftpasient – i fremtiden tror jeg vi i mye større grad vil se persontilpasset behandling innen mange områder. Dagens radiologer og patologer – vil få en dramatisk endret arbeidshverdag når disse disse fagområdene digitaliseres. Teknologikompetansen blant helsepersonell bør økes på et generelt grunnlag, vi vil se en jobb glidning fra lege -> sykepleier -> helsearbeider -> servicemedarbeider

Nye kompetanse innen:

 • Ingeniører innen ulike områder
 • Logistikk / industriell økonomi
 • Tjenestedesign & arbeidsprosesser

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge har en ekstremt spennende «miljø» for nytenking og innovasjon innen helse. Her spiller Norway Healthtech, Innovasjon Norge en sentral rolle. Utfordringen er markedstilgang til det offentlige helsevesen. Høie – helsevesenet har flere piloter enn SAS Norge har mange teknologiske eventyr som leverandører til oljeindustrien, Kongsberg gruppen, oppdrett + + Helsesektoren burde lære mer fra oljesektoren både når det gjelder prosjektgjennomføring, bruk av innovativ teknologi, sikkerhetsfokus, logistikk & forsyning

Anbefalt lesing/seing om ditt felt?
For å følge med på daglig oppdatering – Dagensmedisin.no/.se
Boken om Virginia Mason Hospital i Seattle som beskriver deres reise fra nær konkurs til en suksess (fokus på holdninger, lean, arbeidsprosesser) Følge relevante konsulenthus som Gartner, BCG + + + (deres helsesatsing)
Følge Norway Healthtech / Innovasjon Norge (Helse)
Facebook – The eHealth&mHealth Group –

Et favoritt fremtidssitat?
Er ikke spesielt opptatt av fremtidssitater med Barack Obama sa noe som festet seg når han  presenterte den «nye helsereformen» for ca 10 år siden – «Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden – vi kom for å forme/skape en»  Ellers er jeg opptatt av å skape engasjement og tenke positivt og da er det jo noe som ble sagt i Ole Brumm bøkene:

Tenk om et tre veltet og vi var rett under det?” sa Nasse Nøff. “Tenk om det ikke veltet,” sa Brumm, da han hadde tenkt seg om en stund.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Virkemidler for å akselerere bruk av teknologi i helsetjenesten. Blir sluttbrukerne/pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten?
Mange aktører begynner nå å bli lei av pilotsyken. Helseminister Bent Høie har flere ganger adressert pilotproblematikken og uttalt: «Teknologi gjør livet hjemme enklere og tryggere. Vi vet det virker, og vi har teknologien. E-helse og omsorgsteknologi må ikke lenger være noe spesielt, det må være den nye normalen. – hvordan kan dette sikres.

Vi må være flinkere til å bringe frem innovative norske selskaper
Adopsjon av teknologien må gå i takt med organisasjons endrings evne & vilje.

Search name, company, subject or keyword