Retningslinjer før opptak

Før hvert opptak forbereder den ansvarlige prosjektlederen og gjesten samtalen langs tre linjer:

 

1.Teknisk oppsett og logistikksjekkliste:
a. Mobiltelefon eller PC med Chrome-nettleser;
b. 
Streamyard (eller Squadcast)-lenke til et virtuelt studio;
c. 
Godt kamera og gode hodetelefoner med mikrofon;
d. 
Nok strøm, minst 70 % batteri;
e. 
Stille rom;
f. 
God belysning mot ansiktet;
g. 
Kamera er på linje med øynene og horisontal skjerm (hvis mobil);
h. 
Ryddig bakgrunn, gjerne mørk og trivelig;
i. 
Ingen høylytte ting i nærheten av mikrofonen (mansjettknapper klikker, papirer som stokkes, pulter vingler);
j. 
Sminke ikke nødvendig, men en ren skjorte og en ryddig frisyre ser bra ut på video.

 

2. Læringspunkter og emnefokus:
a. Hva er det viktigste du vil at lytterne skal lære og hvordan skal man treffe de?
b. 
Tenk på unike vinkler til populære emner som digitalisering og bærekraft;
c. 
Definer en overskrift med maks 5 ord;
d. 
Definere tre hovedlæringspunkter.
e. 
Tenk på bøker eller annet materiell for markedsføring av case/masterclass.

 

3. Stilguide, slik at gjestene forstår vårt unike produkt:
a. Dette er en samtale. Ikke et intervju, debatt eller foredrag;
b. 
Sikte på en morsom, avslappet og overraskende prat med en annen ekspert;
c. 
Være personlig og tydelig, folk husker bare hva som beveger dem.

 

Alle gjester vil motta et spørreskjema som skal fylles ut før intervjuet. (Hvem, hva, hvor, når, hvorfor). Spørsmålene og svarene er ment å forberede intervjuobjektet og intervjueren mentalt, og vil ikke nødvendigvis bli brukt som det er under opptaket.