Reserve på hjul - LØRN.TECH
Rapporten er basert på episode 305 med Bernt Øivind Børnich.
Rapporten er basert på episode 305 med Bernt Øivind Børnich.

Reserve på hjul

Alle har tanker om hva en robot er. Noen tenker at all teknologi er en type robot. Bernt Øivind Børnich mener en robot må kunne utføre en nyttig, fysisk oppgave. Han er ivrig på å utvikle mer menneskelignende roboter, men det er en lang vei å gå. I Japan har de allerede tatt i bruk roboter som resepsjonister og kosedyr.

Børnich mener dette bare er begynnelsen, og ønsker at flere ser fordelene med å utvikle teknologien ytterligere.

Hva er en robot?

En PC er ifølge Børnich, ikke en robot. En bil derimot, er en type robot da den kan motta data fra omgivelsene gjennom følere (sensorer) og utføre en handling basert på disse. Robotikk kalles kunnskapen man må ha for å lage roboter. Det er forskjell på hva folk tror er mulig med robotikk, og hva robotikk faktisk kan gjøre.

Roboter i industrien er bygget for én spesiell oppgave. De må være nøyaktige for å utføre oppgaven, men ikke nødvendigvis kunne gjøre mange oppgaver samtidig. Industriroboter er derfor uegnet til å bruke ute i samfunnet blant mennesker. Mennesker derimot, kan gjennomføre mange forskjellige oppgaver.

Å få en robot til å for eksempel brette sokker, er vanskelig. Det er for stor forskjell på hva en robot kan gjøre når den skal etterligne virkeligheten, og hva den faktisk kan gjøre. Dette kalles et “reality gap”, altså gapet mellom hva en robot faktisk får til, og hva som kreves for at den skal fungere i en virkelig situasjon. Roboter er mer nøyaktige enn et menneske, men den kan ikke gjøre mange ting på én gang.

Roboter som skal fungere i samfunnet, må være mer lik mennesker. De må være trygge, og kan ikke være like nøyaktige som industriroboter. Derfor må de bygges på en annen måte, og så langt er det ikke utviklet noe dataprogram for dette.

Den sosiale roboten

Robotene kan gjøre forskjellige oppgaver i samfunnet, og i Japan er de allerede i bruk som f.eks resepsjonister og kosedyr. En aldrende befolkning er kanskje grunnen til at myndighetenes satsing har gjort landet ledene innen robotteknologi.

«Den sosiale roboten» kan påvirke oss på andre måter enn en skjerm. Den kan skape ekte situasjoner som gjør mennesker mer rustet for virkeligheten og tryggere på hverdagen, fordi vi forholder oss annerledes til en fysisk robot vi kan relatere oss til. En robot kan f.eks imitere følelser, og den trenger ikke være særlig avansert for å kunne gjøre dette. Den påvirker en annen del av hjernen og gir oss annen opplevelse enn det en PC gjør. Den oppfattes mer som et annet menneske, og kan på denne måten bidra til mindre ensomhet i samfunnet. Men blir robotene for menneskelignende, kan de gjøre oss redde.

Konklusjon

Roboter er i dag ikke utviklet nok når det kommer til mekanisering. Og få har programmert en robot til å bli trygg. Når det gjelder det mekaniske, så finnes det roboter som har myke ledd og støttet av et stivt skjelett. “Eve” er en robot det jobbes med å få ut til universiteter med robotikk som satsningsområde, for å få nyttige tilbakemeldinger. Målet er å få «Eve» ut i masseproduksjon, til samme pris som industrirobotene koster i dag.

Børnich mener det foreløpig er viktigere å få robotene ut i verden, enn at de kan gå på egne bein. Roboter på hjul er en god begynnelse, resten kan utvikles etter hva som er nyttig.

Skrevet av: Jasmin Braathen, Hermine T. Schüssler og Fredrik Eriksen Stiansen. Høgskolen i Østfold. 06.04.2020

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0702

Å skape engasjement

Ekspørt:

Charlotte Warner

COO

Fra Lindas dekor

#0701

Den smarte hytta

Ekspørt:

Torfinn Solem Schiefloe

Salgssjef

Fra Sikom

#0700

Tid for Homesourcing..?

Ekspørt:

Hågen Lynum

Daglig leder

Fra Prototal

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom