2019 iKuben

Sitat
"Vi har robotisert sveiselinjen. Det vil si at all saging og sveising skjer uten bruk av mennesker. De store «gaflene» måtte tidligere bli fraktet, reparert og sendt tilbake — en kjempeprosess som tar både mye tid og penger. Nå er den digitalisert og kan fungere uten menneskelig innvirkning.- Amund Bjerkholt, Storvik

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med rundt 50 deltagerbedrifter innen produksjon, teknologi, akademia, FoUI og offentlig sektor. Disse opererer innen maritim-, olje- og gass-, havbruk-, energi-, mineral- og metallbransjen og de fleste har hovedkontor i Møre og Romsdal. iKuben jobber for å styrke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale marked ved å fokusere på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2019 iKuben
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi