2020 BIGMED

I denne podcast serien belyser vi spørsmål som; Hvordan regner vi økonomisk på helse? Hva er presisjonsmedisin? Og når vi har en offentlig finansiert helsesektor som tar en felles regning, blir det da en bedre eller dårligere helsetjeneste? Hvordan vet legene at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom gjennom DNA-sekvensering?

BigMed-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus er et IT-prosjekt som baner vei for klinisk implementasjon av presisjonsmedisin i Norge. Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 BIGMED
#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi

#C1511

Christian A. Klöckner

Professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder

NTNU

#C1702
AI- og datadrevne plattformer

Marita Bjaaland Skjuve

Forsker

SINTEF