2020 BIGMED

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0633
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Personalisert kreftbehandling

Aslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Oslo Universitetssykehus

#C0634
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Presisjonsmedisin til pasientbehandlingen

Vibeke Binz Valle

Prosjektleder

DNV GL

#C0635
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Genomikk og datadeling

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Oslo Universitetssykehus

#C0636
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Kardiologi og teknologi

Pål Brekke

Overlege og forsker

Oslo Universitetssykehus

#C0642
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Helsegevinster og ressursbruk

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

UiO

#C0652
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Maskinlæring i medisinsk journaltekst

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Ahus

#C0653
HEALTHTECH AND WELFARETECH
IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

OUS

#C0654
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Nøkkelen til presisjonsmedisin

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

OUS

#C0655
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science.

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

OUS

#C0684
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Gard O Sundby Thomassen

Under Avdelingsdirektør

USIT