2020 BIGMED

I denne podcast serien belyser vi spørsmål som; Hvordan regner vi økonomisk på helse? Hva er presisjonsmedisin? Og når vi har en offentlig finansiert helsesektor som tar en felles regning, blir det da en bedre eller dårligere helsetjeneste? Hvordan vet legene at de har kommet i mål når de skal kartlegge en sykdom gjennom DNA-sekvensering?

BigMed-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus er et IT-prosjekt som baner vei for klinisk implementasjon av presisjonsmedisin i Norge. Idéen bak presisjonsmedisin er å kunne bedre tilpasse diagnostikk og behandling til den enkelte pasient gjennom å analysere store datamengder fra mange pasienter.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 BIGMED
#C0633
Helse- og velferdsteknologi

Aslaug Helland

Overlege og forskningsleder

Oslo Universitetssykehus

#C0634
Helse- og velferdsteknologi

Vibeke Binz Valle

Prosjektleder

DNV GL

#C0635
Helse- og velferdsteknologi

Tony Håndstad

Koordinatorer for diagnostisk bioinformatikk

Oslo Universitetssykehus

#C0636
Helse- og velferdsteknologi

Pål Brekke

Overlege og forsker

Oslo Universitetssykehus

#C0642
Helse- og velferdsteknologi

Eline Aas

Førsteamanuensis og PhD

UiO

#C0652
Helse- og velferdsteknologi

Fredrik Dahl

Seniorforsker ved Akershus universitetssykehus

Ahus

#C0653
Helse- og velferdsteknologi

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

OUS

#C0654
Helse- og velferdsteknologi

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

OUS

#C0655
Helse- og velferdsteknologi

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

OUS

#C0684
Helse- og velferdsteknologi

Gard O Sundby Thomassen

Under Avdelingsdirektør

USIT