2020 BODØ

Formålet med prosjektet var å fremme kunnskapsparken Bodø gjennom en kunnskapsserie som tar for seg bærekrafts fokuset Bodø kommune har og viser frem konkrete prosjekter innen akvakultur, forskning og hydrogen.
Bodø er en by og kommune i landskapet Salten i Nordland fylke. Bodø er Nordlands største by og kommune målt etter antall innbyggere, og er administrasjonssenter i Nordland fylke.Bodøs historie strekker seg tilbake til steinalderen da stabile fiskefangster gjorde Saltstraumen til Bodøs eldste bosetning. Det som er indre by idag har vært tidligere strandområder.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0663
MARITIME AND MARINE TECH
Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Heidi Meland

Daglig leder

Algenettverk Nord

#C0664
MARITIME AND MARINE TECH
Framtidstro for havet

Kjersti Busch

Gründer og daglig leder

Salt Lofoten

#C0665
MARITIME AND MARINE TECH
Hydrogen, det nye batteriet

Finn Nordmo

Daglig leder

Glomfjord Hydrogen

#C0666
MARITIME AND MARINE TECH
Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Malin Johansen

Daglig leder

NCE Aquaculture

#C0668
MARITIME AND MARINE TECH
Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Nord Universitet

#C0669
MARITIME AND MARINE TECH
Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Løvold Solutions

#C0670
MARITIME AND MARINE TECH
Innovasjon fra Bodø

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

IRIS Salten

#C0671
MARITIME AND MARINE TECH
Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Kvarøy Fiskeoppdrett

#C0672
MARITIME AND MARINE TECH
Ny verdikjede i lakseproduksjon

Jarle Solemdal

Viseadministrerende direktør

Salten Aqua