2021 APPLIED AI Konferanse

Denne serien omfatter noen av de mest spennende hitoriene fra klyngen Applied AI, som anvender de nyeste AI algoritmene på norsk praksis. Fra bedre feiing til sikrere mat, og til smarte elnettervek lærer vi fra folk som utålmodig anvender AI i samme fart som den utvikler seg.
Sitat
"Vår kjerne er bruk av AI for bildegjenkjenning og prediksjoner, og med dette skal vi gjøre drift og vedlikehold av kraftnett i hele verden billigere, sikrere og mer effektivt. - Tina Skagen, eSmart
Cluster for Applied AI er en næringsklynge for anvendt kunstig intelligens som  skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2021 APPLIED AI Konferanse
#C0993
AI- og datadrevne plattformer

Eli Haugerud

Head of Clusters

Smart Innovation Norway

#C0994
AI- og datadrevne plattformer

Trine Melsether

CDO

Thommessen

#C0995
AI- og datadrevne plattformer

Pierluigi Salvo Rossi

Professor

NTNU

#C0996
AI- og datadrevne plattformer

Erik Åsberg

CTO

eSmart Systems

#C0997
AI- og datadrevne plattformer

Johan Christian Høgåsen-Hallesby

CEO

Beta Mobility

#C1005
AI- og datadrevne plattformer

Christoffer Hernæs

Rådgiver og investor

Hernæs

#C1010
AI- og datadrevne plattformer

Morten Dahlen

Professor

UiO

#C1012
AI- og datadrevne plattformer

Arif Shafique

CEO

Dolittle

#C1016
AI- og datadrevne plattformer

Alf Lande

CEO

Gateaway Digital

#C1017
AI- og datadrevne plattformer

Klas Henning Pettersen

CEO

NORA

#C1018
AI- og datadrevne plattformer

Evi Zouganeli

Professor

OsloMet

#C1028
AI- og datadrevne plattformer

Sigurd J. Vik

Founder & strategy director

Coupler

#C1033
AI- og datadrevne plattformer

Morten Goodwin

Professor

University of Agder

#C1035
AI- og datadrevne plattformer

Tom Allen

Founder

The AI Journal