2021 APPLIED AI Konferanse

Denne serien omfatter noen av de mest spennende hitoriene fra klyngen Applied AI, som anvender de nyeste AI algoritmene på norsk praksis. Fra bedre feiing til sikrere mat, og til smarte elnettervek lærer vi fra folk som utålmodig anvender AI i samme fart som den utvikler seg.
Sitat
"Vår kjerne er bruk av AI for bildegjenkjenning og prediksjoner, og med dette skal vi gjøre drift og vedlikehold av kraftnett i hele verden billigere, sikrere og mer effektivt. - Tina Skagen, eSmart
Cluster for Applied AI er en næringsklynge for anvendt kunstig intelligens som  skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2021 APPLIED AI Konferanse
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi