2020 BI PRONEO

Handelshøyskolen BI, Digital Norway og LØRN har mottatt midler fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud. Disse samtalene er gjort med partneren Proneo. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). Norge er et land der en høy andel av verdiskapningen kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange sliter med å forløse det potensialet som ligger i digitalisering av virksomheten.

Sitat
"Evnen til nytenkning og omstilling er kompetanse som kommer til å bli viktigere enn noen gang. - Therese Troset Engan, Innovasjon Norge

Proneo har siden starten i 2007 utviklet seg til å bli et av landets største innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i regionen. Vår målsetting er gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk å bidra til økt nyskaping, nye bedriftsetableringer og et innovativt og robust næringsliv. Proneo har opparbeidet en solid posisjon gjennom sterke partnerskap, gode resultater og fornøyde kunder. Siden oppstarten har vi arbeidet med over 1000 ulike prosjekter som har bidratt til regional innovasjon og næringsutvikling. Selskapet har kontorer i Verdal Industripark, Stjørdal, Flatanger og i Trondheim.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 BI PRONEO
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi