2020 BI VALIDE

Handelshøyskolen BI, Digital Norway og LØRN har mottatt midler fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud. Disse samtalene er gjort med partneren Valide. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). Norge er et land der en høy andel av verdiskapningen kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange sliter med å forløse det potensialet som ligger i digitalisering av virksomheten.

Sitat
"Screw it, lets do it. Bedre å ha prøvd enn å ikke ha gjort det. - Marie Hatjoullis, Zoaring

Valide er en organisasjon som støtter team som utvikler nye ideer og løsninger for samfunnet vårt. Hver dag møter de og snakker med folk som har en ide eller ønsker å diskutere en ny løsning med de. Valide bruker sitt nettverk, sin kompetanse og sin kapital for at teamene de jobber med skal lykkes og bistår med å finne verdi i ideer og i at prosjekter lykkes med samfunnsnyttig næringsutvikling.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 BI VALIDE
#C0683
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Marie Hatjoullis

CEO

Zoaring

#C0687
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Ellen Gundersen

Med-gründer

Tangofy

#C0689
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Jorunn Hodne

Prosjektleder

Rogaland i Miniatyr

#C0690
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Bjørn Lorentzen

Daglig leder

Tidewave

#C0708
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Espen Lea

Gründer og CEO

Saferock

#C0718
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Shoreline

#C0719
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Cato Vevatne

CEO

KVS