2020 GCE OCEAN TECHNOLOGY

GCE Ocean Technology jobber med sine partnere og medlemmer i forhold til sine interessenter som inkluderer bedrifter, entreprenører, risikokapital muliggjørere, utvikling - og forskningsmiljøer, offentlige organer. Denne serien skal spre kunnskap i hele økosystemet og flytte den nærere et optimalt innovativt økosystem og en global kunnskapsklynge.

Sitat
"Havet vil stå for en økende del av verdiskapningen fremover og i havet skal vi løse problemstillinger rundt energi og matvareproduksjon for en økende befolkning. - Inger Graves, Xylem

GCE Ocean Technology ble etablert i 2006 i Bergen og er et industridrevet klyngeinitiativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og støtter innovative havteknologi løsninger med en rekke applikasjoner inkludert dyphav olje - og gass produksjon, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og forskning på marine mineralressurser.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 GCE OCEAN TECHNOLOGY
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi