2020 GCE OCEAN TECHNOLOGY

GCE Ocean Technology jobber med sine partnere og medlemmer i forhold til sine interessenter som inkluderer bedrifter, entreprenører, risikokapital muliggjørere, utvikling - og forskningsmiljøer, offentlige organer. Denne serien skal spre kunnskap i hele økosystemet og flytte den nærere et optimalt innovativt økosystem og en global kunnskapsklynge.

Sitat
"Havet vil stå for en økende del av verdiskapningen fremover og i havet skal vi løse problemstillinger rundt energi og matvareproduksjon for en økende befolkning. - Inger Graves, Xylem

GCE Ocean Technology ble etablert i 2006 i Bergen og er et industridrevet klyngeinitiativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og støtter innovative havteknologi løsninger med en rekke applikasjoner inkludert dyphav olje - og gass produksjon, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og forskning på marine mineralressurser.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 GCE OCEAN TECHNOLOGY
#C0779
Maritim- og marin teknologi

Owe Hagesæther

Admistrerende direktør

GCE Ocean Technology

#C0780
Maritim- og marin teknologi

Gisle Nondal

R&D Manager

GCE Ocean Technology

Karianne Kojen Andersen

EU-rådgiver

GCE Ocean Technology

#C0781
Maritim- og marin teknologi

Kai Stoltz

Business Development Manager

GCE Ocean Technology

#C0782
Maritim- og marin teknologi

Walter Sognnes

CEO

Loke Marine Minerals

#C0783
Maritim- og marin teknologi

Marit Mork

manager Innovation Projects

TechnipFMC

#C0784
Maritim- og marin teknologi

Inger Graves

Product Management Lead

Xylem

#C0785
Maritim- og marin teknologi

Ronny Haufe

Vise administrerende direktør

Coast Center Base, CCB