2020 SIVA

Dette prosjektet har som formål å diskutere og reflektere over viktige spørsmål som; Er vi rigget for fremtiden? Hvordan finne forretningsideer i bærekraftsmålene? Hvordan gå fra start-up til scale-up?
Selskapet for industrivekst (SIVA), er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0667
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Kaj B. Westre

Daglig leder

Norsk Maritimt kompetansesenter AS

#C0673
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Miljøvennlig støperiteknologi med induksjonsvarme

Eirik Belland

Daglig leder

Effee

#C0674
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Maria Barrio

Forskningssjef

SINTEF

#C0675
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Optimismen lenge leve

Ingrid Lorange

Administrerende direktør

Siva

#C0676
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Storskala ren hydrogen fra gass

Kathrine Kværnes Ryengen

CEO

ZEG Power

#C0677
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Konsolidering og vekst i Europa

Arild Bødal

Medgründer

Norva24

#C0678
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

NHH

#C0681
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Norsk Industri

#C0682
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Fra start-up til scale-up

Morten Lind-Olsen

CEO

Dualog

#C0685
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Innovasjon til et globalt marked

Hans Petter Hildre

Professor

NTNU

#C0686
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
På kryss og tvers

Kathrine Myhre

Leder

Norway Med Tech