2020 GJØVIK KOMMUNE

I denne serien ser vi nærmere på hva som forskes på og utvikles i Gjøvik kommune når det angår innovasjon og anvendt teknologi. Serien inneholder flere teknologiemner, og vi går i dybden på ulike emner som er relevante både i dag og for fremtiden.
Gjøvik er en kommune i Vestoppland i Innlandet fylke. Byen var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994 da Gjøvik Olympiske Fjellhall var arena for ishockey. Gjøvik huser blant annet sentrale institusjoner som NTNU i Gjøvik, Fagskolen Innlandet, Sykehuset Innlandet og Vitensenteret Innlandet.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0620
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Digital utvikling i lokal industri

Karen Ristebråten

Leder for IT og digital utvikling

Hunton Fiber AS

#C0621
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Import er ut

Martin Molenaar

Daglig leder og gründer

Avisomo

#C0622
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Biometriske data

Brage Strand

Gründer og daglig leder

Mobai

#C0623
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Fra forskning til business

Hege Tokerud

Innovation manager

TTO ved NTNU Gjøvik

#C0624
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Norsk infrastruktur til forskning

Kristian Martinsen

Professor

NTNU

#C0625
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Kan man måle utseende?

Jon Yngve Hardeberg

Professor

NTNU

#C0626
PUBLIC SECTOR INNOVATION
medisinsk bildebehandling

Marius Pedersen

Professor i fargebildeteknologi

NTNU

#C0627
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Risikostyring av digital sikkerhet.

Gaute Wangen

Seniorrådgiver for digital Sikkerhet

NTNU

#C0628
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Ultralyd for inspeksjon av materialer

Eskil Skoglund

CTO

DolphiTech

#C0629
PUBLIC SECTOR INNOVATION
innbyggernes behov + Innovasjon + Teknologi = Norges smarteste kommune?

Pål Godard

Smartby programleder i , Pål Godard

Gjøvik kommune

#C0630
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Tenk selv!

Tor Erik Nicolaisen

Laboratorium sjef i Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

NTNU

#C0631
PUBLIC SECTOR INNOVATION
Delingskultur – Om å kle seg naken

Frode Iversen

Daglig leder

NT6

#C0632
PUBLIC SECTOR INNOVATION
fra servicekommune til samskapingskommune

Anne Marthe Zetterwall

Prosjektleder

Gjøvik kommune