2020 Norsk Sykepleierforbund

LØRN og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lager en kunnskapsserie som samler kunnskap fra Covid-19 håndteringen i Norge, for bruk til uformell livslang læring. Serien oppsummerer en betydelig del av den store læringen som det Norske samfunnet, med sykepleiere i spissen, har gjennomgått, før den kunnskapen blir glemt på grunn av andre kriser og strategiske prosjekter.
Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. De jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, og er det nest største forbundet i Unio, hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, med medlemmer fra 13 ulike forbund.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0893
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Smittevern i helsetjenesten

Arnold Måsøval-Jensen

Leder

Helse mr

#C0894
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Vaksinering under en pandemi

Ann Karin Swang

Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier

Landsgruppen av Helsesykepleiere

#C0895
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Omsorg, etikk og helseteknologi.

Ranveig Lie

Seniorkonsulent

Ullensaker Kommune

#C0897
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Det internasjonale arbeidet for å håndtere pandemien

John-Arne Røttingen

Leder

Ambassadør for global helse

#C0898
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Psykisk helse og rus – den glemte pandemien i pandemien.

Espen Gade Rolland

Nestleder

Faggruppe for SPoR

#C0899
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Teknologi, helse og utvikling i Jordmortjenesten

Kristin Holanger

Professor

Jordmorforbundet

#C0900
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Min erfaring fra Covid-19

Eivind Hovig

Forsker

Senter for bioinformatikk UiO

#C0902
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Digitalt skråblikk under pandemien

Benedicte Nyborg

Seniorrådgiver

Responssenteret i Kristiansund

#C0903
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Stolt byråkrat

Christine Bergland

Avansert klinisk allmennsykepleiere

Seniorrådgiver

#C0904
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Allmennsykepleiere i pandemien

Kine Myhre-Nilsen

Seksjonsleder

Avansert klinisk allmennsykepleiere

#C0905
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Teknologi i kommunal helse- og omsorgstjenestene

Ellinor Bakke Aasen

Senior Research Fellow

Seksjonsleder

#C0906
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Distrupsjon av kontoret

Jarle Moss Hildrum

Daglig Leder

Telenor

#C0909
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Vaksiner for dummies

Sigrid Bratlie

Senior rådgiver og daglig leder

Biotenk

#C0911
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Mobildata og covid-19

Kenth Engo Monsen

Nautisk rådgiver

Telenor

#C0914
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Pandemijuss - fritt frem for amatører?

Anne Kjersti Befring

Stortingsrepresentant og forfatter

UiO

#C0921
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Den akuttmedisinske kjeden

Siw Andrea Todal

Leder

Akuttmottaket Kristiansund

#C0922
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Intensivsykepleie

Paula Marie

Leder

NSFLIS

Elisabeth Lykke

#C0923
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Å ivareta pasienten

Therese Jenssen Finjarn

Administrerende direktør

Anestesisykepleierne NSF

#C0924
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Kriseledelse preget av tillit

Bernt Reitan Jenssen

Adm Dir

Ruter

#C0926
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Intensivsykepleier i distriktene

Eva Tharaldsteen

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Hammerfest sykehus

#C0927
HEALTHTECH AND WELFARETECH
Ta ansvar i pandemien!

Renate C. Nordh

Forfatter

Østre Toten kommune