2020 Norsk Sykepleierforbund

LØRN og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lager en kunnskapsserie som samler kunnskap fra Covid-19 håndteringen i Norge, for bruk til uformell livslang læring. Serien oppsummerer en betydelig del av den store læringen som det Norske samfunnet, med sykepleiere i spissen, har gjennomgått, før den kunnskapen blir glemt på grunn av andre kriser og strategiske prosjekter.

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. De jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, og er det nest største forbundet i Unio, hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, med medlemmer fra 13 ulike forbund.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 Norsk Sykepleierforbund
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi