2020 Norsk Sykepleierforbund

LØRN og Norsk Sykepleierforbund (NSF) har lager en kunnskapsserie som samler kunnskap fra Covid-19 håndteringen i Norge, for bruk til uformell livslang læring. Serien oppsummerer en betydelig del av den store læringen som det Norske samfunnet, med sykepleiere i spissen, har gjennomgått, før den kunnskapen blir glemt på grunn av andre kriser og strategiske prosjekter.

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer. De jobber samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk, og er det nest største forbundet i Unio, hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, med medlemmer fra 13 ulike forbund.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 Norsk Sykepleierforbund
#C0893
Helse- og velferdsteknologi

Arnold Måsøval-Jensen

Leder

Helse mr

#C0894
Helse- og velferdsteknologi

Ann Karin Swang

Spesialsykepleier/geriatrisk sykepleier

Landsgruppen av Helsesykepleiere

#C0895
Helse- og velferdsteknologi

Ranveig Lie

Seniorkonsulent

Ullensaker Kommune

#C0897
Helse- og velferdsteknologi

John-Arne Røttingen

Leder

Ambassadør for global helse

#C0898
Helse- og velferdsteknologi

Espen Gade Rolland

Nestleder

Faggruppe for SPoR

#C0899
Helse- og velferdsteknologi

Kristin Holanger

Professor

Jordmorforbundet

#C0900
Helse- og velferdsteknologi

Eivind Hovig

Forsker

Senter for bioinformatikk UiO

#C0902
Helse- og velferdsteknologi

Benedicte Nyborg

Seniorrådgiver

Responssenteret i Kristiansund

#C0903
Helse- og velferdsteknologi

Christine Bergland

Avansert klinisk allmennsykepleiere

Seniorrådgiver

#C0904
Helse- og velferdsteknologi

Kine Myhre-Nilsen

Seksjonsleder

Avansert klinisk allmennsykepleiere

#C0905
Helse- og velferdsteknologi

Ellinor Bakke Aasen

Senior Research Fellow

Seksjonsleder

#C0906
Helse- og velferdsteknologi

Jarle Moss Hildrum

Daglig Leder

Telenor

#C0909
Helse- og velferdsteknologi

Sigrid Bratlie

Senior rådgiver og daglig leder

Biotenk

#C0911
Helse- og velferdsteknologi

Kenth Engo Monsen

Nautisk rådgiver

Telenor

#C0914
Helse- og velferdsteknologi

Anne Kjersti Befring

Stortingsrepresentant og forfatter

UiO

#C0921
Helse- og velferdsteknologi

Siw Andrea Todal

Leder

Akuttmottaket Kristiansund

#C0922
Helse- og velferdsteknologi

Paula Marie

Leder

NSFLIS

Elisabeth Lykke

#C0923
Helse- og velferdsteknologi

Therese Jenssen Finjarn

Administrerende direktør

Anestesisykepleierne NSF

#C0924
Helse- og velferdsteknologi

Bernt Reitan Jenssen

Adm Dir

Ruter

#C0926
Helse- og velferdsteknologi

Eva Tharaldsteen

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Hammerfest sykehus

#C0927
Helse- og velferdsteknologi

Renate C. Nordh

Forfatter

Østre Toten kommune