2021 ITS Norway Innovasjon

Gjennom midler fra Regionale Innovasjonsprosjekter (RIP) i Oslo, har Lørn sammen med Ruter, ITS Norway og StartUp Lab satt seg som mål å samle og distribuere de nyeste og beste innovasjonshistoriene i transportsektoren. Denne delen av serien presenterer ITS Norway og deres gjester.
ITS Norway er en forening med 80 medlemmer innen transportindustrien. De jobber for en smartere, sikrere og mer bærekraftig transport. Forentingen ble etablert i 2004 og hovedvirksomheten er å tilby møteplasser for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. ITS Norway har som mål å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2021 ITS Norway Innovasjon
#C1061
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Per Espen Stoknes

Forfatter og professor

Grønn vekst for det 21. århundre, Ruter og WWF

Frode Hvattum

Chief of Strategy og styreleder

Ruter og WWF

#C1062
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Johan Høgåsen-Hallesby

CEO

StartUp lab mobility, Beta Mobility

Marie Moi Lundstad

Head of Startuplab Mobility

STARTUP LAB

#C1063
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Olav Madland

CEO

Applied Autonomy, Beta Mobility

Øyvind Sævig

Partner and co-founder

Beta Mobility

#C1077
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Marius Holm

Konserndirektør for Konsernutvikling

Vy, Skift

Bjørn Haugland

Co- founder

Skift

#C1078
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Margrete Hansen

Konserndirektør for konsernutvikling

Sporveien, Ruter

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter As

#C1090
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Terje Storhaug

Head of Digital Services

Ruter As, Jernbanedirektoratet

Hanne Bertnes Norli

Direktør marked

Ruter As

#C1091
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Elisabeth Skuggevik

Seniorrådgiver

Statens vegvesen, ITS Norway

Ragnhild Wahl

Director for Research and Innovation

ITS Norway

#C1094
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter

Olov Grøtting

Kollektivtrafikkforeningen

#C1110
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør

Grasmyr naturbarnehage