2020 KYSTVERKET

LØRN og Kystverket Lostjenesten har laget en kunnskapsserie som samler bredt ny kunnskap digitalisering og grønn og blå bærekraft som vekstmotor i Norge, for bruk til uformell livslang læring av sine ansatte og partnere.

Kystverket har ansvar for den nasjonale lostjenesten. Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Tjenesten er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 KYSTVERKET
#C0908
Maritim- og marin teknologi

Einar Vik Arset

Molekylærbiolog

Kystverket

#C0910
Maritim- og marin teknologi

Heidi Beate Vang

Daglig leder

Barentswatch

Anna Karlqvist

Senior rådgiver

BarentsWatch

#C0912
Maritim- og marin teknologi

Odd Sveinung Hareide

Avdelingsdirektør

Kystverket

#C0913
Maritim- og marin teknologi

Gudmund Jønsson

Jurist og advokat

Kartverket

#C0931
Maritim- og marin teknologi

Rune Bergstrøm

Forfatter

Kartverket

#C0949
Maritim- og marin teknologi

Odd Sveinung Hareide

Nautisk rådgiver

Kystverket