2021 REDNINGSSELSKAPET

LØRN har i samarbeid med Redningsselskapet laget en spennende serie på 4 samtaler med fire av topplederne i selskapet. Serien handler om digitalisering og muligheter ved bruk av ny teknologi.

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon med 12 000 medlemmer og 1600 redningskvinner og - menn som jobber nasjonalt og internasjonalt. De jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen gjennom å være tilstede med 53 redningsskøyter, redde liv og arrangere kurs og dugnader.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2021 REDNINGSSELSKAPET
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi