2020 TP VIRKEMIDDEL

Vi snakker om skjæringspunktet politikk, teknologi, kultur, nasjonale og internasjonale verdikjeder og bærekraft; det er en unik samling av inspirerende innhold for alle som ønsker seg mer av dagens politikk!

Lørn presenterte i 2020 en helt unik serie som inneholder over hundre samtaler med politikere, teknologer, media og toppledere. TeknologiPolitikk-serien har blitt en viktig digital møteplass for tverrfaglie samtaler med politikere, ungdomspolitikere, kommentatorer og ledere fra næringsliv og virkemiddelsfæren.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 TP VIRKEMIDDEL
#C0748
Digital etikk og politikk

Heidi Austlid

Adm. Direktør

IKT Norge

#C0753
Digital etikk og politikk

Ole-Erik Almlid

Administrerende direktør

NHO

#C0754
Digital etikk og politikk

Hans-Christian Gabrielsen

Leder

LO

#C0759
Digital etikk og politikk

Liv Freihow

Direktør for næringspolitikk

IKT Norge

#C0762
Digital etikk og politikk

Wegard Harsvik

Leder for samfunnskontakt og strategi

LO

#C0764
Digital etikk og politikk

Ivar Horneland Kristensen

Leder

Virke

#C0792
Digital etikk og politikk

Kari Sollien

Leder

Akademikerne

#C0793
Digital etikk og politikk

Ragnhild Lied

Leder

Unio

#C0795
Digital etikk og politikk

Unn Kristin Olsen

Leder

Parat

#C0796
Digital etikk og politikk

Kristin Weidemann Wieland

Områdedirektør

KS

#C0797
Digital etikk og politikk

Erik Kollerud

Leder

YS

#C0798
Digital etikk og politikk

Anne-Kari Bratten

Organisasjonsleder

Spekter

#C0800
Digital etikk og politikk

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder

Sykepleierforbundet

#C0805
Digital etikk og politikk

Jørund H. Rytman

Leder for politikk og samfunnskontak

SMB

#C0809
Digital etikk og politikk

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Norsk Industri

#C0811
Digital etikk og politikk

Atle Hamar

Direktør

LST

#C0815
Digital etikk og politikk

Mina Gerhardsen

Generalsekretær

Nasjonalforeningen

#C0828
Digital etikk og politikk

Monica Paulsen

Forbundsleder

Negotia

#C0907
Digital etikk og politikk

Heidi Fossland

Kystdirektør

Trøndelags Europakontor