2021 KULANT

Denne serien dreier seg om innovasjon i callsenter-bransjen. Kundeservice er et omdømmebyggende middel, og kundebehandling har endret seg dramatisk og disruptivt de siste årene. Digitalisering gir kundebehandlere verktøy til å bli enda bedre detektiver, og deres bedriftskunder kan bli mer effektive og attraktive fordi de får data-basert innsikt i sine prosesser.
KULANT er et nasjonalt kundeservicesenter med kunder i hele Norge. Kulant sitter i Valdres hvor de håndterer sine kunders back office oppgaver. Forretningsstrategien fokuserer på digitalisering og på å utvikle et fremtidsrettet arbeidsmarked i distriktene i Norge. KULANT har etablert et ungt og fremoverlent miljø for sine rundt 80 ansatte. De er hele tiden på utkikk etter ansatte som kan utfordre eksisterende service og bidra til morgendagens kundeservice opplevelse. Derfor rekrutterer de talenter som; gamere, menneskekjennere, tekstforfattere og kommunikatører.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2021 KULANT
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi