2022 CIVAC

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C1150
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
De unges utålmodighet

Solveig J Gilleberg

Miljørådgiver

Rambøll

#C1151
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Digital sirkulærøkonomi

Eivind Kristoffersen

Senior manager

Sopra Steria

#C1152
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Motivasjon og begreper.

Lillian Strand

Senior Advisor

Trønderlag Fylkeskomunne

#C1153
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Hvorfor god renovasjon og avfallshåndtering?

Øystein Solevåg

Daglid leder

Årim

#C1155
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Hvordan starte med Innovasjon?

Therese Troseth Engan

Avdelingsleder Innovasjon Norge Trønderlag

Innovasjon Norge

#C1156
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Bærekraft og samarbeid som vekstformel

Asle Hasselvold

Styreleder

Civac

#C1157
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Hva hindrer endringen fra lineær til sirkulær?

Ivar Koteng

Daglid leder

Koteng eiendom AS

#C1158
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
From pollution to solution

Hallstein Havåg

Daglid leder

Bellona