2022 CIVAC

Det er store omstillingsbehov knyttet til organisasjoner som opererer i gjenvinning og denne serien har som mål å skape en økt forståelse for viktige begreper som bærekraft, sirkulær økonomi, digitalisering og innovasjon. Noen av drivere er strengere krav til materialgjenvinning og overordnede politiske strategier om omlegging til en grønn og sirkulær økonomi.
Klyngesamarbeidet Civac har som mål å skape nye sirkulær økonomiske verdikjeder som gir deltakerne økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.  Det er store omstillingsbehov knyttet til bransjene som opererer i dette segmentet blant annet for å etterkomme strengere krav til materialgjenvinning samt de overordnede politiske strategier om omlegging til en grønnere og mer sirkulær økonomi.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 CIVAC
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi