2022 CIVAC

Det er store omstillingsbehov knyttet til organisasjoner som opererer i gjenvinning og denne serien har som mål å skape en økt forståelse for viktige begreper som bærekraft, sirkulær økonomi, digitalisering og innovasjon. Noen av drivere er strengere krav til materialgjenvinning og overordnede politiske strategier om omlegging til en grønn og sirkulær økonomi.
Klyngesamarbeidet Civac har som mål å skape nye sirkulær økonomiske verdikjeder som gir deltakerne økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte ressurser og ny teknologi.  Det er store omstillingsbehov knyttet til bransjene som opererer i dette segmentet blant annet for å etterkomme strengere krav til materialgjenvinning samt de overordnede politiske strategier om omlegging til en grønnere og mer sirkulær økonomi.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 CIVAC
#C1150
Bærekraft og sirkularitet

Solveig J Gilleberg

Miljørådgiver

Rambøll

#C1151
Bærekraft og sirkularitet

Eivind Kristoffersen

Senior manager

Sopra Steria

#C1152
Bærekraft og sirkularitet

Lillian Strand

Senior Advisor

Trønderlag Fylkeskomunne

#C1153
Bærekraft og sirkularitet

Øystein Solevåg

Daglid leder

Årim

#C1155
Bærekraft og sirkularitet

Therese Troseth Engan

Avdelingsleder Innovasjon Norge Trønderlag

Innovasjon Norge

#C1156
Bærekraft og sirkularitet

Asle Hasselvold

Styreleder

Civac

#C1157
Bærekraft og sirkularitet

Ivar Koteng

Daglid leder

Koteng eiendom AS

#C1158
Bærekraft og sirkularitet

Hallstein Havåg

Daglid leder

Bellona