2022 SWECO DIGITALE BYER

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C1171
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Trenger vi byen når hverdagen digitaliseres?

Kenneth Dahlgren

Sjef for Byutvikling & Miljø

Aspelin Ramm

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1172
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Kollektivtransporten – den siste spontane møteplassen?

Ola Skar

Fagsjef areal og transport

Ruter

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1173
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Algoritmestyrt byplanlegging - – en by på innbyggernes premisser?

Christina Solli Ektvedt

Utviklingsdirektør OBOS Nye hjem

OBOS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1174
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Hvordan lage en by for en generasjon som er vokst opp på nett?

Stig T. Thomassen

Arealplanlegger

Tag Arkitekter AS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1175
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Grønne natteravner for en bærekraftig byutvikling

Merete Saugestad

Bærekraftdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1176
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Den digitale byen

Andreas Bratlie

Digitaliseringsdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO