2022 MILJØDIREKTORATET INNOVASJON

Miljødirektoratet har som mål at kunnskapsserien skal sikre at de ansatte i organisasjonen, gjennom felles læring, utvikler nødvendig kompetanse rundt Miljødirektoratets satsingsområder. Den skal også være et effektivt bidrag til den kontinuerlige kultur- og kunnskapsbyggingen i Miljødirektoratet.
Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Direktoratet har mer enn 700 ansatte fordelt på to hovedkontorer og mer enn 60 lokalkontorer. Miljøutfordringene er grenseoverskridende, komplekse og sammensatte og krever innsats internasjonalt, nasjonalt, regionalt, lokalt og på tvers av sektorer. Miljødirektoratets oppgaver er utpreget tverrfaglige og krever et godt samspill på tvers i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere. De skal være i front i å ta i bruk gode digitale løsninger og forbedre, forenkle og fornye sine tjenester til det beste for brukere og miljøet. For medarbeiderne i direktoratet spiller kompetanse en nøkkelrolle i dette arbeidet.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 MILJØDIREKTORATET INNOVASJON
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi