2022 MILJØDIREKTORATET INNOVASJON

Miljødirektoratet har som mål at kunnskapsserien skal sikre at de ansatte i organisasjonen, gjennom felles læring, utvikler nødvendig kompetanse rundt Miljødirektoratets satsingsområder. Den skal også være et effektivt bidrag til den kontinuerlige kultur- og kunnskapsbyggingen i Miljødirektoratet.
Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Direktoratet har mer enn 700 ansatte fordelt på to hovedkontorer og mer enn 60 lokalkontorer. Miljøutfordringene er grenseoverskridende, komplekse og sammensatte og krever innsats internasjonalt, nasjonalt, regionalt, lokalt og på tvers av sektorer. Miljødirektoratets oppgaver er utpreget tverrfaglige og krever et godt samspill på tvers i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere. De skal være i front i å ta i bruk gode digitale løsninger og forbedre, forenkle og fornye sine tjenester til det beste for brukere og miljøet. For medarbeiderne i direktoratet spiller kompetanse en nøkkelrolle i dette arbeidet.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 MILJØDIREKTORATET INNOVASJON
#C1054
Bærekraft og sirkularitet

Linda Jacobsen

Seksjonssjef for digitalisering

Miljødirektoratet

Kristin Grimstad

HR-sjef

Miljødirektoratet

#C1119
Bærekraft og sirkularitet

Ingunn Limstrand

Seksjonssjef Seksjon for miljødata og geoinformasjon,

Miljødirektoratet

Agnès Moquet-Stenback

Prosjektleder

Miljødirektoratet

#C1140
Bærekraft og sirkularitet

Matheiu Veulemans

Seksjonsleder

Miljødirektoratet

#C1141
Bærekraft og sirkularitet

Kristin Herring Orby

Informasjonsarkitekt

Miljødirektoratet

#C1148
Bærekraft og sirkularitet

Nina Martisen

Seniorrådgiver

Miljødirektoratet

Terje Krogh

Nestleder og fagleder

Miljødirektoratet

#C1149
Bærekraft og sirkularitet

Tonje Stubsjøen Kvaløy

Seniorrådgiver

Miljødirektoratet

#C1154
Bærekraft og sirkularitet

Jo Esten Hafsmo

Seniorrådgiver

Miljødirektoratet

#C1161
Bærekraft og sirkularitet

Ellen Hambro

Direktør

Miljødirektoratet

#C1162
Bærekraft og sirkularitet

Jonas Østlyng

Sjefsingeniør i seksjon for digitalisering

Miljødirektoratet

#C1170
Bærekraft og sirkularitet

Katarina Enevoldsen

Senioringeniør

Miljødirektoratet