2022 Construction City Innovasjon i byggenæringen

Sammen med Entra, DOGA og Construction City Cluster, har LØRN laget denne podkastserien med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi. Vi blir kjent med hvordan partene jobber på tvers av bransjen og med samarbeidspartnere for å finne og fortelle de beste historiene på områdene.

Construction City Cluster er en næringsklynge som skaper innovative og bærekraftige løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Med i klyngen har de hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører/eiendomsselskaper og akademia. Deres overordnede mål er å skape fremtidige konkurransefortrinn for medlemmene, gjennom å fasilitere prosjekter, kompetanseutveksling og møteplasser, som til sammen skal bidra til en effektiv, grønn og attraktiv bransje.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 Construction City Innovasjon i byggenæringen
#C1184
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Harald Fosse

Partner og advokat

Hjort

Naomi Ichihara Røkkum

CEO

Construction City Cluster

#C1185
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Knut Mathisen

Industry development Manager

GS1

Naomi Ichihara Røkkum

CEO

Construction City Cluster

#C1186
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Mats Mauer Pettersen

Project Manager, Innovation

Norsk Gjenvinning

Gunnar Irby

Prosjektleder

Construction City Cluster

#C1187
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Reidar Gjersvik

Leder utviklingsprosjekter

SINTEF Community

Naomi Ichihara Røkkum

CEO

Construction City Cluster

#C1188
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Camilla Moster

Leder Mobil energi

Eviny

Naomi Ichihara Røkkum

CEO

Construction City Cluster