2022 DOGA Innovasjon i byggenæringen

Sammen med Entra, DOGA og Construction City Cluster, har LØRN laget denne podkastserien med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi. Vi blir kjent med hvordan partene jobber på tvers av bransjen og med samarbeidspartnere for å finne og fortelle de beste historiene på områdene.

Sitat
"DOGA er en del av det statlige virkemiddelapparatet for innovasjon og grønn omstilling, og vi jobber med innovasjonsmetoder fra design- og arkitekturfagene. Nytenkning i byggsektoren er særlig krevende, fordi bygg blir til gjennom lange, kompliserte og kapitalkrevende prosesser. Tverrfaglig innsats og oppdatert kompetanse er helt nødvendig for å endre dagens praksis.LØRNs bygg-serie bidrar til at flere aktører i byggenæringen kan få øynene opp for hva som rører seg og hva de ulike delene av næringen er opptatt av, og for at alle andre kan se hvilke muligheter som ligger i Norges største fastlandsnæring! Byggenæringen er i rivende utvikling, og selv om det er langt igjen, er det veldig inspirerende å høre hvordan planlegging og gjennomføring av bygg kan vise vei inn i en grønn fremtid for Norge.

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en pådriver for bærekraftig innovasjon og omstilling gjennom bruk av design og arkitektur. Gjennom å spre kunnskap, eksperimentere, samarbeide, gi økonomiske støtte og dele ut priser, jobber de for økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 DOGA Innovasjon i byggenæringen
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi