2022 DOGA Innovasjon

Sammen med Entra, DOGA og Construction City Cluster, har LØRN laget denne podkastserien med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi. Vi blir kjent med hvordan partene jobber på tvers av bransjen og med samarbeidspartnere for å finne og fortelle de beste historiene på områdene.
Quote
"DOGA er en del av det statlige virkemiddelapparatet for innovasjon og grønn omstilling, og vi jobber med innovasjonsmetoder fra design- og arkitekturfagene. Nytenkning i byggsektoren er særlig krevende, fordi bygg blir til gjennom lange, kompliserte og kapitalkrevende prosesser. Tverrfaglig innsats og oppdatert kompetanse er helt nødvendig for å endre dagens praksis.LØRNs bygg-serie bidrar til at flere aktører i byggenæringen kan få øynene opp for hva som rører seg og hva de ulike delene av næringen er opptatt av, og for at alle andre kan se hvilke muligheter som ligger i Norges største fastlandsnæring! Byggenæringen er i rivende utvikling, og selv om det er langt igjen, er det veldig inspirerende å høre hvordan planlegging og gjennomføring av bygg kan vise vei inn i en grønn fremtid for Norge.
Design og arkitektur Norge (DOGA) er en pådriver for bærekraftig innovasjon og omstilling gjennom bruk av design og arkitektur. Gjennom å spre kunnskap, eksperimentere, samarbeide, gi økonomiske støtte og dele ut priser, jobber de for økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C1193
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Sirkulær arkitekturpraksis

Tine Hegli

Professor

AHO

Ingerid Helsing Almaas

Senior Advisor

Doga

#C1194
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Innovasjonsmuligheter i norsk trebyggeri

Pasi Aaalto

Centre Director NTNU Wood

NTNU

Ingerid Helsing Almaas

Senior Advisor

Doga

#C1195
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Slik inspirerer Darwin en ny generasjon arkitekter

Jan Erik Rossow

Daglig leder og arkitekt

Arkitektkontoret Vill

Ingerid Helsing Almaas

Senior Advisor

Doga

#C1196
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Tidlig- og førfase, roller og ny praksis

Gerd Beate Vik

Prosessleder og lederrådgiver

Rambøll

Ingerid Helsing Almaas

Senior Advisor

Doga

#C1197
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Kulturutvikling i boligbyggingen

Siv Helene Stangeland

Partner / Creative Director

Helen & Hard, Stavanger

Ingerid Helsing Almaas

Senior Advisor

Doga