2022 Entra Innovasjon i byggenæringen

Sammen med Entra, DOGA og Construction City Cluster, har LØRN laget denne podkastserien med fokus på bærekraft, innovasjon og teknologi. Vi blir kjent med hvordan partene jobber på tvers av bransjen og med samarbeidspartnere for å finne og fortelle de beste historiene på områdene.

Sitat
"Bygg, anlegg og eiendom utgjør den største landbaserte næringen i Norge, men vi er også en næring som er en del av utfordringen når det kommer til bærekraft. Vi i Entra har i en årrekke hatt et mål om å være miljøledende i bransjen, og nå skal vi bli et netto klimanøytralt selskap innen 2030. Skal vi, og resten av næringen, lykkes med det grønne skiftet, er vi helt avhengig av innovasjon, ny teknologi og kunnskapsdeling. Det innebærer at vi må dele av våre egne erfaringer, inspirere andre og samtidig trenger vi og resten av næringen kontinuerlig å bli bedre kjent med hva andre ledende aktører gjør slik at vi sammen kan øke innovasjonstakten. Da trenger vi også å tiltrekke oss de beste hodene der ute. Forhåpentligvis kan denne podkastserien bidra til at flere får øynene opp for alt det spennende som skjer innenfor bygg og eiendom.

Entra er et av Norges ledende selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendommer. Entra eier og drifter mer enn 100 bygg Norge og er den største tilbyderen av kontorlokaler. Entra står bak noen av bransjens mest innovative miljøbygg som plusshusene Powerhouse i Sandvika og Trondheim samt ombruksbygget KA13 i Oslo. Entra har som ambisjon å være et netto klimanøytralt selskap innen 2030.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 Entra Innovasjon i byggenæringen
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi