2022 BI BÆREKRAFT

Handelshøyskolen BI ville prøve ut nye læringsmetoder for sine kurs. Podkastene skal brukes som tilleggspensum for BI sitt kurs om Bærekraft i praksis.
Quote
"Every time we get customer interaction, we listen. Every time we talk to a partner, we listen, we take notes. We are always moving. We will never be finished. - Ketil Høigaard
Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Handelshøyskolen BI har totalt 870 ansatte og 20.000 studenter fra 115 ulike land, fordelt på fire campuser.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C1177
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
De viktigste drivere for bærekraft i dag

Caroline Dale Ditlev Simonsen

Professor, Department of Law and Governance & Co-director BI Centre for Sustainability and Energy

BI

#C1178
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Modell for praktisk arbeid med bærekraft

Caroline Dale Ditlev Simonsen

Professor, Department of Law and Governance & Co-director BI Centre for Sustainability and Energy

BI

#C1179
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Interessenter, roller og regulering

Caroline Dale Ditlev Simonsen

Professor, Department of Law and Governance & Co-director BI Centre for Sustainability and Energy

BI

#C1220
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
A new framework for cooperative strategy and sustainability

Lars Huemer

Professor

BI

#C1221
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Sustainability driven strategies: cooperative parking

Lars Huemer

Professor

BI

Ketil Hoigaard

Daglig leder og co-founder

Parqio

#C1222
SUSTAINABILITY AND CIRCULARITY
Sustainability driven strategies: new supply networks

Lars Huemer

Professor

BI

Knut Øksby

Gründer og forretningsutvikler

Millum