2022 BOUVET

Dette er en kunnskapsserie som LØRN lager sammen med konsulentselskapet Bouvet. I fem episoder skal vi formidle gode kunnskapshistorier og bli bedre kjent med et utvalg av selskapets fagambassadører. Samtalene ledes av teknolog Silvija Seres. 

 

Om fagambassadører: En ambassadør er en motivator som inspirer alle til mer læring og faglig utvikling. Fagambassadører legger til rette for deling av kunnskap, og er en synlig ambassadør for det som skjer på sitt fagfelt. Bouvet har 30 ambassadører innen ulike fagfelt. Vi skal bli kjent med fem av disse.

Bouvet er samfunnsbyggere. Ved å rådgi, designe og utvikle løsninger for virksomheter med stor betydning for samfunnet, bidrar de til å gjøre fremtiden bedre. Som kunnskapsbedrift har de fokus på faglig utvikling og delingskulturen står sterkt.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 BOUVET
#C1253
Innovasjon i ulike sektorer

Tor Arve Stangeland

Konsulent

Bouvet

#C1254
Muliggjørende- og transformative teknologier

Einar Fredriksen

Konsulent

Bouvet

#C1255
Digital strategi og nye forretningsmodeller

Øivind Heggland

Konsulent

Bouvet

#C1256
AI- og datadrevne plattformer

Alfred Sandvig

Konsulent

Bouvet

#C1257
Moderne ledelse

Annika Lea

Konsulent

Bouvet