2022 BOUVET

Dette er en kunnskapsserie som LØRN lager sammen med konsulentselskapet Bouvet. I fem episoder skal vi formidle gode kunnskapshistorier og bli bedre kjent med et utvalg av selskapets fagambassadører. Samtalene ledes av teknolog Silvija Seres. 

 

Om fagambassadører: En ambassadør er en motivator som inspirer alle til mer læring og faglig utvikling. Fagambassadører legger til rette for deling av kunnskap, og er en synlig ambassadør for det som skjer på sitt fagfelt. Bouvet har 30 ambassadører innen ulike fagfelt. Vi skal bli kjent med fem av disse.

Bouvet er samfunnsbyggere. Ved å rådgi, designe og utvikle løsninger for virksomheter med stor betydning for samfunnet, bidrar de til å gjøre fremtiden bedre. Som kunnskapsbedrift har de fokus på faglig utvikling og delingskulturen står sterkt.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 BOUVET
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi