2023 NCE iKuben

Gjennom BOOST-programmet skal deltakerne lære mer om prosjektledelse, internasjonalisering, sirkulærøkonomi, forhandlingsteknikk og kommunikasjon, samt innovasjonskapasitet - og entreprenørskap i egen virksomhet. Podkastene du finner her fungerer som forarbeid før samlingene og gir deltakerne en innføring i tematikken de skal gjennom.

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med rundt 50 bedrifter i Møre og Romsdal. BOOST er et kompetansehevingsprogram som tilbys klyngemedlemmene for å bidra til ytterligere å løfte kompetansen i deltakervirksomhetene.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 NCE iKuben
#C1245
Moderne ledelse

Richard Schytte

Vice President, Nordic Sales

Volue ASA

#C1325
Bærekraft og sirkularitet

Magnus Young

Head of ESG Reporting

Norsk Hydro