2023 NCE iKuben

Gjennom BOOST-programmet skal deltakerne lære mer om prosjektledelse, internasjonalisering, sirkulærøkonomi, forhandlingsteknikk og kommunikasjon, samt innovasjonskapasitet - og entreprenørskap i egen virksomhet. Podkastene du finner her fungerer som forarbeid før samlingene og gir deltakerne en innføring i tematikken de skal gjennom.

NCE iKuben er en tverr-industriell klynge med rundt 50 bedrifter i Møre og Romsdal. BOOST er et kompetansehevingsprogram som tilbys klyngemedlemmene for å bidra til ytterligere å løfte kompetansen i deltakervirksomhetene.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 NCE iKuben
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi