2023 BI Compliance

Hei og velkommen til LØRN serie med BI om Compliance. Vi i Lørn skal i samtaler med Miloš Novovic fra BI og flere gjester diskutere de viktigste driverne for compliance og GDPR. Velkommen. 

Du finner mer informasjon om kurset fra BI her

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Handelshøyskolen BI har totalt 870 ansatte og 20.000 studenter fra 115 ulike land, fordelt på fire campuser.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 BI Compliance
#C1381
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#C1382
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#C1383
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Rie Aleksandra Walle

Strategic Advisor

NoTies Consulting

#C1384
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Lin Jacobsen Hammer

CPO/partner

LØRN

#C1385
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Frode Skaarnes

COO/partner

LØRN

#C1386
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Frode Skaarnes

COO/partner

LØRN

#C1387
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Frode Skaarnes

COO/partner

LØRN

#C1388
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Frode Skaarnes

COO/partner

LØRN

#C1389
Cybersikkerhet og etterlevelse

Miloš Novović

Førsteamanuensis

BI

Frode Skaarnes

COO/partner

LØRN