LØRN 2020SIVA - LØRN.TECH

Partner podkastserie med Siva:

Vekst gjennom grønn omstilling

Lytt og lær hele livet

Les og lær hele livet

Spør og lær hele livet

Kaj B. Westre

Daglig leder

Westregruppen

Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Hva er en av de største utfordringene vi har i Norge for å nå FN sine klimamål? Og hvilke muligheter gir FN sine klimamål Norge? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder av Westregruppen Kaj B. Westre, om at det trengs en holdningsendring til i Norge for at vi skal nå FN sine klimamål og hvordan vi kan bruke teknologi for å få dette til. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Eirik Belland

Daglig leder

Effee Induction

Miljøvennlig støperiteknologi

Hvordan kan man bruke grønn vekst i salg og markedsføring? Og hva er det beste og hva er det værste med å være gründer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Effee Induction, Eirik Belland, om det å sette i gang uten helt å vite hvor man skal. 

Maria Barrio

Forskningssjef

SINTEF

Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Hva er noe av problematikken med overvann i et klimaperspektiv? Og hvordan kan vi ta vare på alle de tre dimensjonene i bærekraft: miljømessig, sosialt og økonomisk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningsleder i SINTEF, Maria Barrio, om de viktigste linjene fra rapporten “nye muligheter for verdiskapning i Norge”.  

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Ingrid Lorange

Administrerende direktør

Siva

Optimismen lenge leve

Hva skal til for at vi kan få gjøre mer av det som er samfunns- og miljømessig riktig? Og hvordan kan vi løfte teknologibedriftene i dette landet fra å være innovatører til å bli markedsrelevante – fra startup til scaleup? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende Direktør i Siva SF,  Ingrid Lorange, om hvordan de sikrer en infrastruktur for bedrifter slik de kan få hjelp til å drive innovasjon.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Kathrine Kværnes Ryengen

CEO

ZEG Power

Storskala ren hydrogen fra gass

Hvordan kan man aktivisere flere i Norge til å jobbe med hydrogen? Og hvordan foregår lagring og transport av hydrogen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i ZEG Power, Kathrine Kvarnes Ryengen, om forretnings- og eksport mulighetene som ligger innen hydrogen.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Arild Bodal

Medgründer

NORVA24

Konsolidering og vekst i Europa

Hvilke muligheter ligger under bakken vår? Hvordan står det til med vannverket vårt under bakken i forhold til våre Skandinaviske naboer? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med medgründer av NORVA24, Arild Bødal, om at man må satse på å bygge en kultur der alle i organisasjonen blir utfordret til å tenke kontinuerlig forbedring og være ekstremt kundeorienterte og konkurranseorienterte.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

Norges Handelshøyskole

Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Hvilke muligheter og utfordringer ser du fra norsk perspektiv i norsk grønn omstilling? Og hvordan priser vi fremtidige teknologiske gevinster inn i dagens modeller?  I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen, om miljømessige innovasjoner og hvilken påvirkning dette har for forbrukeren sin oppfatninger av bedriftens innovasjonsevne og attraktivitet. 

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Norsk Industri

Ta i bruk moderne og effektiv teknologi

Hvordan henter man energi og mot til å bli en endringsagent? Og hvordan skal vi sikre videre utvikling av velferdsstaten og finne grønne teknologiløsninger? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om at det er viktig å tenke annerledes og gjøre en kollektiv dugnad for de som kommer etter oss.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Morten Lind-Olsen

CEO

Dualog

Fra start-up til scale-up

Hvordan har Dualog klart å gå fra å være en startup til å bli en scaleup med over 70 ansatte i flere land? Og hva var vanskelig i denne prosessen og hva gjorde at det gikk bra til slutt? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Dualog, Morten Lind-Olsen, om digitalisering i fiskeribransjen og fremtidige muligheter innen bærekraftig vekst.

Denne episoden er laget i samarbeid med SIVA

Hans Petter Hildre

Professor

NTNU

Innovasjon til et globalt marked

Hvorfor er det så få bedrifter som vokser seg ut av start up fasen? Og er det tilgang til investorpenger gründere mangler eller ambisjonsnivå? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med professor ved NTNU, Hans Petter Hildre, om hvordan han oppmuntrer norske gründere til å tenke mer ambisiøst, og hvordan vi skal kommunisere innovasjon for å oppnå global interesse. 

Denne samtalen er i samarbeid med SIVA

Kathrine Myhre

Leder

Norwegian Health tech

På kryss og tvers

Hvordan kan vi bruke denne helsekrisen vi nå står ovenfor til noe positivt? Og hvorfor går det litt tregt i helsevesenet vårt når det gjelder digitalisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om hvordan de jobber for å videreutvikle en mer bærekraftig helsetjeneste nasjonalt og internasjonalt. 

Denne podcasten er laget i samarbeid med SIVA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock