sopra steria

OUR STORIES

Introtekst


LØRN.SOC

Tobias Studer Andersson

Scaleup

Hvordan pitcher du bedriften din på 99 sekunder mens du sitter i en kajakk? Og hva er typisk tech-startups i Skandinavia? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of Sopra Steria Scale up Scandinavia, Tobias Studer Andersson, om hvordan de jobber med å koble startups med etablerte virksomheter. —…


READ MORE


HEALTH.TECH

Terje Gårdsmoen

Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

Hvordan kan vi bruk teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker? Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for…


READ MORE


CYBER.SEC

Jørgen Rørvik

Cyber security, hvorfor ble det så vanskelig?

Hvordan havnet vi her med så mange sikkerhetshendelser? Og hvordan adresserer vi det – fra et sikkerhetsståsted? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Cyber Security i Sopra Steria DPS, Jørgen Rørvik, om at sikkerhet i digitale systemer har noe å si – det påvirker din og min sikkerhet, og…


READ MORE


LØRN.BIZ

Marianne Selle

Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?

Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter? Og hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, men fokuseres mot et felles mål? I denne episoden av #LØRN…


READ MORE


ENERGY.TECH

Beate S. Krogstad

Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet

Ny fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir også kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker…


READ MORE


DEF.TECH

Petter Moe

Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

Hvordan gjøre forsvaret i stand til å være den flerdimensjonale forsvareren? Og hva kan private bedrifter lære av forsvaret når det gjelder ledelse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i Forsvarsmateriell, Petter Moe, om hva MAST FMA lærte av å ikke spørre de samme menneskene om de…


READ MORE


A.I

Lars Løvlie

Big AI vs. "hverdags-AI"

Man bør ikke starte med bare et generelt ønske om å bruke AI, men heller starte med å finne ut av hvilken utfordring man ønsker å løse. Deretter ser man på hvilke data som kan være nyttige for å løse dette. Men hvordan kommer man igang? Og trenger man millioninvesteringer for å få…


READ MORE


LØRN.BIZ

Torunn Gaasemyr

Den nye digitale arbeidsplassen

Hvordan kan teknologien tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå? Og bli bedre på intern kunnskapsdeling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på…


READ MORE


TRANSPORT

Brede Nielsen

Teknologi og samfunnsutvikling

Hva kan vi lære av selvkjørende brøytebiler? Og hvilke overføringsverdier har dette til andre aspekter av flyplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO i Avinor, Brede Nielsen, om hvordan de ved hjelp av teknologi sørger for at at du og jeg flyr sikkert hver eneste dag, på det tidspunkt…


READ MORE


REG.TECH

Heidi Beate Vang

IT-verden sin juss

Hva er IT juss og hvor får man bruk for det? Og hvordan skape et grunnlag for samarbeid, faglig utvikling og informasjonsdeling på tvers av etatene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med juridisk seniorrådgiver i BarentsWatch, Heidi Beate Vang, om hvordan deling av data stadig blir viktigere, men…


READ MORE


HEALTH.TECH

John Berland

Blandet virkelighet

Hvordan skal det offentlige klare å ta de nødvendige risikoene for fremtiden? Sopra Steria har sammen med Oslo Universitetssykehus klart å løse 3D-problemet som kommer ved bruk av røntgen, et problem som har stått uløst i over 150 år. Hva har dette å si for pasient og sykehus? I denne…


READ MORE


REG.TECH

Hans Christian Holte

Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi

Hvordan utvikles skatteregelverket? Og kan man bruke kunstig intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig skatt og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for å finansiere offentlig virksomhet…


READ MORE

SHARE THESE STORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Search name, company, subject or key word