LØRN 2019SOPRA STERIA - LØRN.TECH

Sopra Steria - Our stories

Dagens store digitaliseringsprosess foregår i både privat og offentlig sektor. Dette utfordrer de mer tradisjonelle forretningsmodellene. Selvom mange virksomheter idag er godt igang med omstillingen, utvikler markedene seg raskere enn noen gang. Vi håper du vil høre på serien vi har laget med Sopra Steria,
hvor vi prøver å finne ut av bla. hvordan vi kan få igang digitaliseringen i både privat og offentlig sektor. 

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Bergen podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

Innholdsfortegnelse

#0534 – Hans Christian Holte
#0528 – Beate S. Krogstad
#0532 – Heidi Beate Vang
#0530 – Torunn Gaasemyr
#0531 – Lars Løvlie
#0529 – Petter Moe
#0526 – Jørgen Rørvik
#0527 – Marianne Selle
#0533 – John Berland
#0515 – Terje Gårdsmoen
#0536 – Brede Nielsen
#0445 – Tobias Studer Andersson

REGTECH

Hans Christian Holte

Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomiHvordan utvikles skatteregelverket? Og kan man bruke kunstig intelligens i skatteinnkrevingen, for å bedre kunne kreve inn riktig skatt og ikke nødvendigvis mest mulig skatt fra folk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med skattedirektør i Skatteetaten, Hans Christian Holte, om hvordan de jobber for å finansiere offentlig virksomhet i Norge – det er disse som må fungere for at velferdsstaten Norge skal fungere.


Mer om Skattelegging og deling av data i en digitalisert økonomi

ENERGYTECH

Beate S. Krogstad

Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftetNy fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet blir kraftsystemdriften vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med IT-konserndirektør for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strømnettverket.


Mer om Digitalisering er nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet

REGTECH

Heidi Beate Vang

IT-verden sin jussNy fornybar strømproduksjon er bra og helt nødvendig for å nå klimamålene, men med en økt andel vind og sol i det nordiske og europeiske kraftsystemet, blir kraftsystemdrift vesentlig mer komplisert. Kan vi forenkle kraftsystemet i det grønne skiftet? Og hva skjer i energimarkedet i dag? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med konserndirektør (IT) for Statnett, Beate S. Krogstad, om de viktigste investeringene i strømnettverket for det grønne skiftet.


Mer om IT-verden sin juss

LØRNBIZ

Torunn Gaasemyr

Den nye digitale arbeidsplassenHvordan kan teknologien tilrettelegge for effektive nye måter å jobbe på fremover, men samtidig også her og nå? Og bli bedre på intern kunnskapsdeling? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital collaboration manager i Sopra Steria, Torunn Gaasemyr, om de nye digitale arbeidsplassene, hva de er gode på og hva de jobber for å bli bedre på.


Mer om Den nye digitale arbeidsplassen

AI

Lars Løvlie

Big AI vs. "hverdags-AI"Man bør ikke starte med bare et generelt ønske om å bruke AI, men heller starte med å finne ut av hvilken utfordring man ønsker å løse. Deretter ser man på hvilke data som kan være nyttige for å løse dette. Men hvordan kommer man igang? Og trenger man millioninvesteringer for å få gevinster fra AI? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler for AI og data science i Sopra Steria, Lars Løvlie, om forskjellen mellom deep learning og mer tradisjonell AI, og hva vi kan bruke de forskjellige teknologiene til.


Mer om Big AI vs. "hverdags-AI"

DEFTECH

Petter Moe

Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!Hvordan gjøre forsvaret i stand til å være den flerdimensjonale forsvareren? Og hva kan private bedrifter lære av forsvaret når det gjelder ledelse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med programdirektør i Forsvarsmateriell, Petter Moe, om hva MAST FMA lærte av å ikke spørre de samme menneskene om de samme tingene som for 15 år siden, men forvente et mer tidsriktig svar.


Mer om Funker ikke “gamle måten” må du ikke prøve hardere, du må prøve noe annet!

CYBERSEC

Jørgen Rørvik

Cyber security, hvorfor ble det så vanskelig?Hvordan havnet vi her med så mange sikkerhetshendelser? Og hvordan adresserer vi det – fra et sikkerhetsståsted? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Cyber Security i Sopra Steria DPS, Jørgen Rørvik, om at sikkerhet i digitale systemer har noe å si – det påvirker din og min sikkerhet, og er essensielt i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner i et digitalisert Norge.


Mer om Cyber security, hvorfor ble det så vanskelig?

LØRNBIZ

Marianne Selle

Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?Hva er det egentlig som fungerer når man skal gjennomføre grunnleggende innovasjon i større bedrifter? Og hvordan får man folk til å lære mens de går, samtidig som man sørger for at læringen ikke går i alle mulige retninger, men fokuseres mot et felles mål? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digital transformation officer i Sopra Steria, Marianne Selle, om at det å drive innovasjon både er bredt og komplekst – du er ikke ferdig selv om prototypen fungerer.


Mer om Hvorfor blir lovende prototyper til dårlige løsninger? - eller ikke til løsninger i det hele tatt?

HEALTHTECH

John Berland

Blandet virkelighetHvordan skal det offentlige klare å ta de nødvendige risikoene for fremtiden? Sopra Steria har sammen med Oslo Universitetssykehus klart å løse 3D-problemet som kommer ved bruk av røntgen, et problem som har stått uløst i over 150 år. Hva har dette å si for pasient og sykehus? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med innovasjonsdirektør i Sopra Steria, John Berland, om hvordan man bygger en bedrift som faktisk evner å ta innovasjon.


Mer om Blandet virkelighet

HEALTHTECH

Terje Gårdsmoen

Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?Hvordan kan vi bruk teknologi for å sikre mer helsetjenester for hver krone vi bruker? Og blir egentlig sluttbrukerne eller heller pasientene virkelig satt øverst på prioriteringslisten? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder hos Sykehuspartner og styremedlem i Helseplattformen, Terje Gårdsmoen, om hvordan man skaper entusiasme for teknologi og hvordan denne kan understøtte arbeidsprosesser og ikke minst hvordan dette vil innvirke på pasientbehandlingen. 


Mer om Helseteknologi kan den bidra til å sikre en bærekraftig helse & omsorgstjeneste i fremtiden ?

TRANSPORT

Brede Nielsen

Teknologi og samfunnsutviklingHva kan vi lære av selvkjørende brøytebiler? Og hvilke overføringsverdier har dette til andre aspekter av flyplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CIO i Avinor, Brede Nielsen, om hvordan de ved hjelp av teknologi sørger for at at du og jeg flyr sikkert hver eneste dag, på det tidspunkt som er forventet.


Mer om Teknologi og samfunnsutvikling

LØRNSOC

Tobias Studer Andersson

Scaleup
Mer om Scaleup

Our learning partners

LØRN (lorn.tech og lorn.university)
LØRN er et Norsk selskap med fokus på livslang læring. LØRN samler de beste historiene innen bruk av ny teknologi i hele Norge, på tvers av 33 temaer som kunstig intelligens, blockchain, cybersikkerhet, automatisering og tingenes internett. Historiene dekker alle sektorer, og fem perspektiver: forskere, grundere, ledere i offentlig og i privat virksomhet, og politikere, med 30% kvinner. LØRN leverer Teknologiske Førerkort til hele Norge, som gjør alle i stand til å være effektive og ansvarlige brukere av ny teknologi.

Sopra Steria
Dagens store digitaliseringsprosess foregår i både privat og offentlig sektor. Dette utfordrer de mer tradisjonelle forretningsmodellene. Selvom mange virksomheter idag er godt igang med omstillingen, utvikler markedene seg raskere enn noen gang. Vi håper du vil høre på serien vi har laget med Sopra Steria, hvor vi prøver å finne ut av bla. hvordan vi kan få igang digitaliseringen i både privat og offentlig sektor.

Share this stories

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Search name, company, subject or keyword