Teknologiformidling - LØRN.TECH

LÆR MED LØRN OG TEKNOLOGIFORMIDLING

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 53 nye podcaster med historier fra lokale SMBere rundt om i landet for å opplyse om Norges beste teknologisatsninger

Hvem er Teknologiformidling?

Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt as til det nederlandsk selskapet Kiwa Kiwa overtok også navnet Teknologisk Institutt, og stiftelsen skiftet navn til Stiftelsen Teknologiformidling Overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling

Hva gjør Teknologiformidling?

Teknologiformidling bidrar med finansiell støtte til etablerte små og mellomstore bedrifter. Utviklingsprosjektene er nødvendige for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Prosjektene har en delingskultur slik at resultatene fører til konkurransefortrinn for flere. Samarbeid og deling av kompetanse og teknologisk utvikling og kunnskap er viktig for å lykkes. Noen fokusområder er implementering av ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og autonome systemer, for høyere produktivitet, verdiskaping og konkurransekraft i norsk næringsliv. Prosjektevalueringen skjer løpende

Se hele serien her

BODØ

#0498 – Ta mulighetsrommet nå når Bodø skal bli smart by

Med Vemund Kristiansen

fra Nordkontakt

Det LØRNES om

Smarte byer 
Sensorikk
IoT 

#0499 – IT-bransjen har et ansvar for å motivere de unge

Med Ingrid Egelandsaa

fra Dips AS

Det LØRNES om

Personvern 
IT systemer for helsesektoren 
pasientbehandling

#0500 – Fra eHelse programvare til bærekraftige investeringer

Med Ståle Leitvoll

fra Higen Holding AS

Det LØRNES om

Innovasjon
Journaler i helsevesenet 
Velferdsteknologi
Pasientinvolvering 
E-helse 

#0501: Fremtidens bruk av applikasjoner

Med Eric Nordvik

fra Zedge

Det LØRNES om

Utvikling på tvers av landegrenser
Applikasjoner
Software
Gründerskap

#0502: Se på netthinnen – den forteller oss så mye!

Med Alexander Skau

fra Retscreen

Det LØRNES om

Netthinne foto
Diabetes 
AI
Velferdsteknologi

#0503: Teknologi som kan redde liv

Med Merete Johansen

fra Nordlandssykehuset HF

Det LØRNES om

Effektivisering
Digitalisering av pasientjournaler 
Innovasjon i helsesektoren
Sensorer 
Videokonsultasjon 

#0504: Helhetsorientert helseinnovasjon

Med Tove Julie Evjen

fra Kunnskapsparken Bodø

Det LØRNES om

Nanopartikler 
Klynger 
Samarbeid 
Innovasjon

#0505: Produkter og løsninger som sikrer liv og helse i det offentlige rom

Med Jan Eirik Karlsen

fra Rapp Bomek

Det LØRNES om

Overvåkning 
Infrastruktur 
Sikkerhetskrav
Simulering 
Sikkerhetshardware

#0506: Fiske doktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

Med Kjetil Korsnes

fra BioVivo Technologies

Det LØRNES om

Fiskeoppdrett 
Velferd 
Bærekraftig vekst 
Landbasert oppdrett 

Om Bodø historiene

Her kan du lese om historiene fra Bodø, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Kunnskapsparken Bodø som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Bodø podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

0
ganger lyttet til
PERSPEKTIV

Sjekk ut Bodø boka

BERGEN

#0486: Økosystem for innovasjon – ta ansvar – tenk stort

Med Anders Haugland

fra VIS

Det LØRNES om

Innovasjon 
Inkubator
Fremtidig verdiskapingspotensial i hav

#0487 – De eventyrlige mulighetene innenfor Retail

Med Roger Holthe Olsen

fra Dyrekassen.no

Det LØRNES om

E-handel 
Kundereise
Logistikk 
Merkevarebygging

#0488 – FINTECH – Kåre Bottolfs – Event payments made easy

Med Kåre Bottolfsen

fra TicketCo

Det LØRNES om

Automatisering
Big data
Internasjonalisering 
Gründerskap

#0489: Fremtidens journalistikk

Med Haavard Myklebust

fra Fonn group

Det LØRNES om

Media og kommunikasjon
AR.VR
Fake news
Kunstig intelligens

#0490: Digitalisering av matbehov

Med Cecilie Hauge Ågotnes

fra CanCannotEat

Det LØRNES om

Forskningsbasert diet
LavFODMAP
Allergener 
Brukervennlighet

#0491: Industri 4.0 og vestlandet = sant!

Med Harald Bjørland

fra Crux Advisers

Det LØRNES om

Industri 4.0
Kommunikasjon 
Usikkerhetshåndtering
Bærekraft 

#0492: Markedsplasser som salgsverktøy

Med Eirik Talhaug

fra JET Seafood

Det LØRNES om

Oceantech
Micro-produksjon 
Fiskeproduksjon 
Automatisering

#0493: Delingsøkonomi i arbeidslivet

Med Ida T. Sætersdal

fra shAIRskills

Det LØRNES om

Delingsøkonomi
Kompetanseheving 
Sosial kompetanse 
Fleksibel ansettelse 
Livslanglæring 

#0494: Vi skal digitalisere snøen!

Med Monica Vaksdal

fra Think Outside

Det LØRNES om

Geofysisk data 
Signalprosessering 
Prediktiv analyse 
Datadrevet beslutningsverktøy

#0495 – Helseteknologi og strategi

Med Dagfinn T. Hallseth

fra NEO Consulting AS

Det LØRNES om

Digitale helsetjenester
Helsepolitikk 
Innovasjon
Strategi

#0496 – Tryggere på sjøen

Med Paal Kaperdal

fra Sensario AS

Det LØRNES om

Product fit 
Skytjeneste
Digitalisering

#0497: The future demand for food – can aquaculture be the answer?

Med Wayne Murphy

fra Hatch Aquaculture Accelerator

Det LØRNES om

Farming food in the water 
Accelerator programs 
Algie
Sustainability 

Om Bergen
historiene

Her kan du lese om historiene fra Bergen, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler VIS i Bergen som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Bergen podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

10000
ganger lyttet til
PERSPEKTIV

Sjekk ut Bergen boka

KRISTIANSAND

#0546: Fremtidens tekstanalyse gjennom AI

Med Per Morten Hoff

fra Anzyz Technologies

Det LØRNES om

Personvern i AI 
Innovasjon
AI i helsevesenet
Formidling av kunnskap 

#0547: Fleksibilitet i strømnettet

Med Unni Farestveit

fra Agder Energi

Det LØRNES om

Subsidier 
Solkraft og vannkraft
Fleksibilitets utfordringer
IoT
Klimapolitikk 

#0548: Den digitale transformasjon for kunst og for museer

Med Reidar Fuglestad

fra Sørlandets nye kunstmuseum; Kunstsilo

Det LØRNES om

Tverrfaglighet 
Delegere myndighet vs delegere ansvar 
Samfunnsutvikling 
Digital kunst
Videre utnyttelse av kunst i samfunnet 

#0549: Kids – kunst og computer

Med Sjur Høgberg

fra Knuden - Kristiansand kulturskole

Det LØRNES om

Laptop som kunstverktøy
kunst som blir demokratiserende 
Kultur
Digital skaperkraft 

#0551: Anvendt AI

Med Jahn Thomas Fidje

fra universitetet i Agder

Det LØRNES om

Deep learning
Maskinlæring 
Energioptimalisering av næringsbygg 
Konkret anvendelse av AI 
Deep fakes 
GDP2 Algoritme 

#0552: Kom igang med digitalisering i offentlig sektor

Med Ann-Helen Moum

fra nye Kristiansand kommune

Det LØRNES om

Kommune 3.0
Innovasjon i offentlig sektor
Digital modenhet i kommunal sektor
FNS bærekraftsmål nr 17/Smart by
Digitale arbeidsverktøy

#0553: Fra forskning til forretning

Med Sunniva Whittaker

fra Universitetet i Agder

Det LØRNES om

Learning analytics
Talegjenkjenning
Samskaping 

#0554: Digitale tiltak for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

Med Nina Øverby

fra Universitetet i Agder

Det LØRNES om

Forskning på ernæring
Intervensjon
Grønnsaker
Formidling av kosthold digitalt

#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling

Med Johan Wedel

fra Gridd.AI Robotics

Det LØRNES om

Virtuelle roboter
Effektivisering
Automatisering
AI for informasjonssamling 

#0556: Gaming – Teknologi & Smarthus – vår søken etter opplevelse

Med Robert Sach

fra IK Start

Det LØRNES om

E-sport
smarte hus
Strategi
Fotbal

#0557: Hvordan skape innovative byer?

Med Øyvind Lyngen Laderud

fra Kristiansand kommune

Det LØRNES om

Åpen innovasjon 
Silotenkning 
Innovative innkjøpsordninger 
innhenting av kompetanse 
Samarbeid

Om Kristiansand
historiene

Her kan du lese om historiene fra Kristiansand, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Knuden som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Kristiansand podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

10000
ganger lyttet til
PERSPEKTIV

Sjekk ut Kristiansand boka

STAVAVNGER

#0535: Teknologi og det menneskelige potensiale

Med Gry Isabel Sannes

fra Validé

Det LØRNES om

Inkubatorvirksomhet
Relasjonsbygging
Energi 
Viktigheten av historie
Kultur 

#0550: Digitale markedsplasser med mennesker i fokus

Med Pia Bergum

fra Myhatt

Det LØRNES om

Eventtjenester
Plattform
Viktigheten av fysiske møteplasser
Den totale brukeropplevelsen
Teknologi som et  verktøy

#0537: Digital E-læring – deling av kunnskap

Med Trine L. Danielsen

fra BluePlanet Academy

Det LØRNES om

Koblingen mellom biologi og teknologi
Fiskevelferd
Klasseromsundervisnings vs digitale kurs 
«Micro learning».  

#0538: Bo lenger hjemme

Med Arild Kristensen

fra Norwegian Smart Care Cluster

Det LØRNES om

Morgendagens omsorg
Klynger
Offentlig vs. privat helsetjenester
AI og neurale nett
Effektivisering av behandling

#0539: Fremtidens veier

Med Helene Roth

fra Norwegian Tunnel Safety Cluster

Det LØRNES om

Samferdsel
Sikre tunneler
Hyperloop One
Bærekrafts utfordringer

#0540: Teknologibruk for personaltjenester

Med Gunnar Birkir Gunnarsson

fra Personalhuset

Det LØRNES om

Endringsledelse
Innovasjon
Nye formater for ledelse
Fremtidens arbeidsmarked

#0541: Roboter for transport og logistikk

Med Annette Anfinnsen

fra Robotic Innovation

Det LØRNES om

Logistikk
Internet of Things
Autonome systemer
Effektivisering

#0542: Overvåkning av strømnettet

Med Steffen Solberg

fra KVS Technologies

Det LØRNES om

Prediktivt vedlikehold
Droner
Strømnettet
Integrated operations

#0543: Fremtidens mobilitet med autonomi

Med Linn Terese Lohne Marken

fra Forus PRT

Det LØRNES om

Selvkjørende busser
Nye lovgivninger
Innovasjon
Brukerinvolvering

#0544: Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

Med Jorunn J. Sætre

fra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES)

Det LØRNES om

Samhandling
Transformasjon
Lavutslipp
Energi
CCS

#0545: Teknologi og det menneskelige potensiale

Med Espen Strand Henriksen

fra Norway in a Box

Det LØRNES om

Tillit
QR
Anvendelse av blockchain
Norsk merkevarebygging

Om Stavanger
historiene

Her kan du lese om historiene fra Stavanger, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Stavanger næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

10000
ganger lyttet til
PERSPEKTIV

Sjekk ut Stavanger boka

TRONDHEIM

#0516: Fra forskning til forretning

Med Jostein Bjøndal

fra SINTEF TTO

Det LØRNES om

Kommersialisering
Forskningsbasert innovasjon
Konkrete forskningsprosjekter 
Produkter i utvikling nå
Aqua kultur 

#0517: La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet!

Med Christian Gutvik

fra NTNU Technology Transfer

Det LØRNES om

Kybernetikk
Produktforståelse 
Ultralyd på nyfødte babyer 
Kunstig intelligens 

#0518: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen

Med Odd Are Svensen

fra Idletechs

Det LØRNES om

Forklarbar kunstig intelligens 
Prediktiv AI
Black box
Internasjonalisering 
Verdibasert bruk av AI 

#0519: Fra Kaos til kahoot

Med Stein Eggan

fra NTNU Technology Transfer

Det LØRNES om

Online grooming 
Informasjonssikkerhet 
Materialforskning 
Nanoteknologimiljøet i Norge 

#0520: Innovasjon innenfor prosessindustri

Med Nuria Espallargas

fra Seram Coatings AS

Det LØRNES om

Siliconcarbide 
Kjemiteknologi
Belegg
Bærekraft
Prosessindustri

#0521: ENERGYTECH – Fride Vullum-Bruer – Fremtidens batteriteknologi

Med Fride Vullum-Bruer

fra Sintef energi

Det LØRNES om

Nullutslipps hurtigbåter 
Materialutvikling 
Rare elements 
Resirkulering av batterier 
Energilagring 
Faststoff Batterier

#0522: Teknologi i seg selv er sjeldent nok

Med Tomas Moe Skjølsvold

fra NTNU

Det LØRNES om

Teknisk energiforskning
Spilldesign
Tverrfaglighet 
Eierskap til data 
Grønne skifte 
Transportteknologi

#0523: Vi gjør AI tilgjengelig for alle.

Med Odd Jostein Svendsli

fra AIA Science

Det LØRNES om

Microkontroller 
Nye typer chipper 
Nevrale nett 
Python 

#0524: Trøndelag – en grensesprengende fylkeskommune

Med Erlend Solem

fra Trøndelag fylkeskommune

Det LØRNES om

Offentlig innovasjon
Utslippsfrie hurtigbåter
Anbud på produkter som ikke finnes 
Samferdsel 
Norsk eksport potensiale 
Klimaregnskap 

#0525: Innkjøpsmakt og innovasjon

Med Tore O. Sandvik

fra Trøndelag fylkeskommune

Det LØRNES om

Nye innkjøpsstrategier 
Bruke teknologi for å effektivisere 
Innovative innkjøpsordninger 
Utslippsfrie hurtigbåter
Energihøsting fra bygg 

Om Trondheim
historiene

Her kan du lese om historiene fra Trondheim, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Technoport som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen

10000
ganger lyttet til
PERSPEKTIV

Sjekk ut Trondheim boka

Lær fra hele Norge med LØRN og Teknologiformidling

Vi har samlet alle historiene, fordelt på perspektiv og laget de i 5 ulike bøker. Disse kan du enten bla i digitalt eller printe ut som en bok. Lær fra alle de flotte historiene her! 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0719

Autonomi, strømnett og innsikt

Ekspørt:

Cato Vevatne

#0718

Alle må med på visjonen

Ekspørt:

Ole Erik Vestøl Endrerud

Founder og CEO

Fra Shoreline

#0709

Å tørre å prøve

Ekspørt:

Terje Andreassen

Daglig leder

Fra Moen Marin

#0708

Gjenbruk innen masser

Ekspørt:

Espen Lea

Gründer og CEO

Fra SafeRock