logo sikresiden Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge
lorn logo white Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

En Lørn episode i samarbeid med Sikresiden.no

SikreSiden Ikon Puslespillbrikke02 HvitRod Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Norske utdannings- og forskningsvirksomheter er utsatt for spionasje og skjult påvirkning. Det går tydelig fram av trusselvurderingene fra PST ​​- Politiets sikkerhetstjeneste, E-tjenesten og NSM – Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 

 

Virksomhetene har selv ansvar for å beskytte seg mot spionasje og skjult påvirkning. Samtidig kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gripe det an. Alle i virksomheten trenger å vite at spionasje foregår og reflektere over hvordan de selv kan være utsatt. 

 

Lørn har i samarbeid med Sikresiden.no spilt inn en video/podkast om spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge. I video/podkasten får du en dialog mellom Frode Skaarnes, COO i Lørn og Per Marius Frost-Nielsen, analytiker i ​​Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Episoden varer i 37 minutter og kan brukes som en introduksjon til temaet.

 

Etter å ha sett/hørt på samtalen, oppfordrer vi deg til å reflektere over spørsmålene nedenfor, gjerne sammen med dine kolleger.  

 

Lytt

 

Refleksjonsspørsmål:

  • Hva har jeg som kan være interessant for andre lands etterretningstjenester? 
  • Hvordan kan jeg være en inngang til informasjon, kunnskap eller teknologi?
  • I hvilke aktiviteter kan jeg være utsatt og bør være ekstra oppmerksom?
  • Hva kan jeg gjøre for å beskytte verdiene jeg forvalter gjennom jobb eller studier? 
  • Hvem skal jeg si fra til, eller diskutere med, hvis jeg lurer på noe som kan ha med spionasje å gjøre?

Om programlederen og gjesten

Frode Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Frode Skaarnes

Med sin brede faglige bakgrunn er Frode Skaarnes en engasjerende programleder for podkaster innen sikkerhet og andre relevante temaer. Med utdanning fra Forsvaret og bred erfaring fra forsvarssektoren, inkludert Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Hæren, TRADOK, og som spesialutsending for Forsvarsdepartementet, bringer han en solid innsikt inn i diskusjonene. I Lørn har han rollen som partner og COO.

 

Per marius Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Per Marius Frost-Nielsen

Per Marius Frost-Nielsen er gjest i denne podcasten og bringer med seg sin solide erfaring som analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har en doktorgrad fra NTNU, hvor han forsket på utenrikspolitiske beslutningsprosesser knyttet til militær deltakelse i internasjonale operasjoner. I tillegg til sin akademiske bakgrunn har han flere års erfaring som offiser i Luftforsvaret.

 

logo sikresiden Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Om sikresiden.no

Sikresiden.no lages av og for norske universiteter, høgskoler og forskningsvirksomheter. Mer enn 30 virksomheter deltar i samarbeidet. Sikresiden.no er en sikkerhetsportal med over 30 ulike temaer. Vi lager også opplæringsressurser på forskjellige plattformer: e-læringer, kunnskapsspill, filmer og pod/videokast. 


Målgruppen er studenter og ansatte i kunnskapssektoren. Hensikten er å gi den enkelte handlingskompetanse innen sikkerhet, slik at de vet hva de selv kan gjøre når noe skjer, og hvordan de kan bidra forebyggende.

 

Les mer om spionasje på Sikresiden.no

lorn tech logo red Spionasje og innsiderisiko i forskning og høyere utdanning i Norge

Om LØRN

LØRN utvikler livslang læring løsning for bedrifter og organisasjoner.  Vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. 

Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge.

I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.