Stavanger - Our stories

Med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling har LØRN laget 50 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer rundt om i landet, for å opplyse om Norges beste teknologi-satsning. Her kan du lese om historiene fra Stavanger, produsert i LØRNs-trekant modell for formidling av innovasjon, et samarbeid mellom:

1) Leverandør LØRN som samler de gode innovasjonshistoriene,
2) Bestiller Stiftelsen Teknologiformidling som setter retning gjennom finansiering av prosjektet, og –
3) Kobler Stavanger næringsforening som finner de beste innovasjonshistoriene i regionen.

Alle podkaster på denne siden kan du finne oppsummert i en E-bok du kan laste ned i PDF-format, og du kan lytte til dem også på LØRN.UNIVERSITY, som er vår digitale læringsplattform (LMS). På denne plattformen kan du få en LØRN diplom, som er et blockchain-sertifisert bevis eller mikrograd, at du har lyttet til alle Stavanger podkastene. Du må registrere deg på vår LMS for å få en slik grad, men registrering for dette kurset er gratis

Innholdsfortegnelse

#535 – Teknologi og det menneskelige potensiale med Gry Isabel Sannes
#537 – Digital E-læring – deling av kunnskap med Trine L. Danielsen
#538 – Bo lenger hjemme med Arild Kristensen
#539 – Fremtidens veier med Helene Roth
#540 – Teknologibruk for personaltjenester med Gunnar Birkir Gunnarsson
#541 – Roboter for transport og logistikk med Annette Anfinnsen
#542 – Overvåkning av strømnettet med Steffen Solberg
#543 – Fremtidens mobilitet med autonomi med Linn Terese Lohne Marken
#544 – Samhandling for omstilling og bærekraftig energi med Jorunn J. Sætre
#545 – Teknologi og det menneskelige potensiale med Espen Strand Henriksen


LØRNSOC

Gry Isabel Sannes

Teknologi og det menneskelige potensialeHva er det som gjør kombinasjon av mennesker og teknologi virkelig potent? Og når en av 100 er laget for å være gründer, hvordan finne de som når ut til markedet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Inkubator & accelerator i Validé, Gry Isabel sannes, om hva de har lært etter over 20 år med inkubatorvirksomhet. 


/**Button**/ Mer om Teknologi og det menneskelige potensiale

OCEANTECH

Trine L. Danielsen

Digital E-læring, deling av kunnskapHva er de største utfordringene man støter på, når man lager en plattform for læring. Og hva er utfordringene som dukker opp når man skal eksportere plattformen utenfor Norge? Vil folk lære digitalt gjennom animasjoner og videoer, eller er det fremdeles de mer tradisjonelle klasseromsundervisningene folk vil ha? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder hos BluePlanet Academy, Trine L. Danielsen, om hvordan de bygger kurs av videomateriale fra egne erfaringer.


/**Button**/ Mer om Digital E-læring, deling av kunnskap

HEALTHTECH

Arild Kristensen

Bo lenger hjemmeHvordan kan teknologi understøtte tjenester som gir et trygt og godt liv hjemme for pleietrengende, så disse kan bo hjemme lengre? Og hvordan kan teknologi være med på å forbedre velferd og helse? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norwegian Smart Care Cluster, Arild Kristensen, om hvordan teknologi støtter de ‘daglige aktivitetene’ og at dette vil bli en stadig større del av livene våre, dette må vi være åpne for i det offentlige og det private.


/**Button**/ Mer om Bo lenger hjemme

TRANSPORT

Helene Roth

Fremtidens veierTransportsektoren er i omstilling, og endres raskt. Det er store utfordringer som må løses, bl.a. med tanke på miljø og klima, hvordan åpner ny teknologi for nye muligheter, nye forretningsmodeller og nye måter å drive transport på? Og hvorfor er det spennende med ny teknologi i forskjellige sider av samferdsel, inkludert tuneller? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig lede i Norwegian Tunnel Safety Cluster, Helene Roth, om norske muligheter innen transportsektoren.


/**Button**/ Mer om Fremtidens veier

LØRNBIZ

Gunnar Birkir Gunnarsson

Teknologibruk for personaltjenesterHvordan skape gode miljøer for dagligdags innovasjon og optimalisert bruk av tilgjengelig teknologi i et selskap? Og hva vil det nye arbeidsmarkedet kreve av ansatte? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med divisjonsdirektør hos sørvest i Personalhuset, Gunnar Birkir Gunnarsson, om hvordan innovasjon skjer der ute i hverdagen – gjerne spontant og ekte, ikke nødvendigvis i organiserte former og prosjektgrupper. Du som leder må legge til rette for dette gjennom tillitsfulle, trygge og åpne miljøer.


/**Button**/ Mer om Teknologibruk for personaltjenester

ROBOTICS

Annette Anfinnsen

Roboter for transport og logistikkHva gjør en automatiker? Og hvordan vil robotiseringen skape nye, spennende arbeidsplasser? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Robotic Innovation, Annette Anfinnsen, om hvordan de jobber for at Norsk industri kan holde seg konkurransedyktige.


/**Button**/ Mer om Roboter for transport og logistikk

DRONETECH

Steffen Solberg

Overvåkning av strømnettetStrømnettet er det moderne samfunnets kanskje viktigste infrastruktur, flere hundre tusen kilometer med luftledninger som årlig må inspiseres. Gjøres denne inspeksjonen på mest mulig effektiv måte idag? Kan autonome droner gjennomføre denne inspeksjonen trygt, sikkert og uten miljøavtrykket som kommer fra dagens metoder? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med systemarkitekt og Co-Founder av KVS Technologies, Steffen Solberg, om hvordan de gjør en drone om fra en «dum» drone, til å bli et smart verktøy som kan utføre lange inspeksjoner av kraftlinjer autonomt og trygt.


/**Button**/ Mer om Overvåkning av strømnettet

LØRNSOC

Linn Terese Lohne Marken

Fremtidens mobilitet med autonomiHvordan bør autonomi fases inn i en større skala, men i et etablert trafikkbildet? Og hvordan igangsatte Forus PRT norges første pilotprosjekt for selvkjørende buss på offentlig vei, før det var etablert et lovverk? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder Forus PRT, Linn Terese Lohne Marken, om ny teknologi innen transport.


/**Button**/ Mer om Fremtidens mobilitet med autonomi

ENERGYTECH

Jorunn J. Sætre

Samhandling for omstilling og bærekraftig energiHvordan kan vi sørge for samhandling på tvers av sektorer? Og i jungelen av virkemidler, hvordan skal vi posisjonere seg riktig for å finne det riktige virkemidlene for de ulike prosjektene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES), Jorunn J. Sætre, om hvordan internasjonale forbindelser kan føre til felles globale prosjekter og eksport av teknologi.


/**Button**/ Mer om Samhandling for omstilling og bærekraftig energi

BLOCKCHAIN

Espen Strand Henriksen

Teknologi og det menneskelige potensialeHvordan etablere et transparent “øko-system?»? Og hvordan bruke blockchain teknologi til å øke tilliten ved å garantere for norske produkter i utlandet og dermed øke verdien av disse produktene? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med 1 av 3 av Co-foundere i Norway in a Box og datterselskapet NiBchain, Espen Strand Henriksen, om hvordan de bruker blockchain teknologien for å utfordre det etablerte og gjøre ting på nye måter.


/**Button**/ Mer om Teknologi og det menneskelige potensiale

RETAIL

Pia Bergum

Digitale markedsplasser med mennesker i fokusHvorfor trenger vi digitale plattformer til eventtjenester? Og hvordan dele og benytte de tilgjengelige ressursene vi har, til å skape nye ressurser på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte? Hvordan kan teknologi brukes for å oppnå dette? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder, Myhatt AS, Pia Bergum hvordan ny teknologi er relevant for en tjeneste som har vært her lenge, men som har store muligheter for effektivisering.  


/**Button**/ Mer om Digitale markedsplasser med mennesker i fokus

Our learning partners

Teknologiformidling 
Stiftelsen Teknologisk Institutt, aktør i norsk næringsliv i 100 år, solgte i 2015 sin operative virksomhet Teknologisk Institutt, og overskuddet av salget danner grunnlaget for Stiftelsen Teknologiformidling. Stiftelsen Teknologiformidling holder til i Oslo, med hele Norge som nedslagsfelt. Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Overskuddet av salget dannet grunnlage for stiftelsen sin videre drift, hvor formålet er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Den 4. industrielle revolusjonen fører til endringer i et høyt tempo, hvor tradisjonelle industriforetak støter på nye muligheter og utfordringer knyttet til utviklingen. Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet. Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i denne omstillingen. Arbeidsfeltet for stiftelsen er først og fremst etablerte små og mellomstore bedrifter som ser nødvendigheten av et utviklingsløft for å hevde seg videre. Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens noen nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til konkurransefortrinn for flere. Prosjektevalueringen skjer løpende.

LØRN (lorn.tech og lorn.university)
LØRN er et Norsk selskap med fokus på livslang læring. LØRN samler de beste historiene innen bruk av ny teknologi i hele Norge, på tvers av 33 temaer som kunstig intelligens, blockchain, cybersikkerhet, automatisering og tingenes internett. Historiene dekker alle sektorer, og fem perspektiver: forskere, grundere, ledere i offentlig og i privat virksomhet, og politikere, med 30% kvinner. LØRN leverer Teknologiske Førerkort til hele Norge, som gjør alle i stand til å være effektive og ansvarlige brukere av ny teknologi.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen 
Næringsforeningen er landets største næringsforening og handelskammer. Siden etableringen i 1836 har de jobbet på vegne medlemsbedrifter for 
å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. «Gir kraft til vekst» er Næringsforeningens visjon, med verdier «modig, dagsordensettende og godt vertskap». Næringsforeningen er dagsordensettende og synlig i det offentlige ordskiftet, modig i rollen som interesseorganisasjon som utfordrer vedtatte sannheter og et godt vertskap og nettverksbygger for alle. De er regionens største møtearrangør, utgir næringslivsmagasinet Rosenkilden og har en rekke tjenester og tilbud til næringslivet. De opererer i et grenseløst næringsliv i en stadig mer grenseløs region, med egne medlemsmøter i Egersund, Bryne, Gjesdal, Sandnes, Sola, Risavika, Randaberg, Rennesøy, i Ryfylke og i Stavanger. Mest stolte er de av gode samarbeidsprosjekter – ofte sammen med det offentlige.

Share this stories

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av

Search name, company, subject or keyword