TEMA: DRONER

LØRNPODDER OM DRONER

Definisjon

Droner: Definisjonen av en drone er en flyvende farkost uten pilot om bord (UAV – unmanned aerial vehicle). De ble opprinnelig brukt militært, til oppdrag som ble sett på som for «dull, dirty or dangerous» for mennesker, men i dag er det flere sivile droner enn militære. Droner kan f. eks. brukes til å frakte dyrebar last (blod, medisiner) inn til områder der infrastruktur mangler – enten fordi det har skjedd en (natur)katastrofe, eller fordi det er et utviklingsland som ikke har denne typen struktur

Flere ressurser om droner

Hva skal vi med droner?

Da min syv år gamle datter laget sin egen drone på syv minutter, falt jeg for teknologien.