BIOTECH Arkiver - LØRN.TECH

Tema: BIOTECH

BIOTECH

#0154

Diagnostistikk på små biosensorer

Ekspørt:

Astrid Aksnes

Professor

Fra Institutt for elektroniske systemer, NTNU

BIOTECH

#0041

Slik skapes morgensdagens BioTech

Ekspørt:

Trygve Brautaset

Professor

Fra Senter for digitalt liv

BIOTECH

#0033

Biotech — «eksistensiell vitenskap»?

Ekspørt:

Truls Petersen

Seniorrådgiver

Fra Bioteknologirådet

BIOTECH

#0032

Omprogrammere livets kode

Ekspørt:

Sigrid Bratlie

Seniorrådgiver og molekylærbiolog

Fra Bioteknologirådet

BIOTECH

#0031

Kan vi ta kontroll over evolusjonsprosessen?

Ekspørt:

Frode Nakkim

Kommunikasjonssjef og forsker

Fra Algeta/Bayer

BIOTECH

#0030

Fremtidens kreftbehandling

Ekspørt:

Ketil Widerberg

Leder

Fra Oslo Cancer Cluster (OCC)

BIOTECH

#0029

Enorme muligheter med bioøkonomi

Ekspørt:

Marius Øgaard

Founder

Fra ShareLab

BIOTECH

#0028

Hvordan kan naturlige proteiner i kroppen bli til «supermedisin»?

Ekspørt:

Simone Mester

Doktorgradsstipendiat

Fra UiO

BIOTECH

#0027

Hva er greia med BioTech og krill i Antarktis?

Ekspørt:

Lotte Skolem

Direktør for produkt og teknologi

Fra Aker BioMarine

BIOTECH

#0026

Verdens mest avanserte bioraffineri

Ekspørt:

Oskar Bengtsson

Forsker

Fra Borregaard

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution